Förbjud surrogatmödraskap

SvD 181114 & 181128

Svenska Dagbladet 181114:

”Enligt internationell rätt borde surrogatmödraskap vara otillåtet. Jag föreslår att aktivt förbjuda surrogatmödraskap i Sverige och verka för ett globalt förbud i FN”, skriver Amineh i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Hon har även passat på att lämna in en motion i riksdagen.

Läs artikeln här!

Slutreplik från Amineh, Svenska Dagbladet 181128:

”Surrogatmödraskap öppnar för utnyttjande”

Stäng skolor som missbrukar religionsfriheten

SvD 181114

Altinget 181122:

”Varje gång missförhållande i religiösa friskolor uppmärksammas säger politiker att skolorna borde stängas. Men istället ökar antalet. Nu måste riksdagen ställa sig bakom ett förbud mot friskolor som missbrukar religionsfriheten. (…)
När förortsfeminister som höjer rösten mot hedersförtryck får höra att de är ”husblattar”, ” rasist och islamofob” så är detta ett uttryck för såväl rasism som patriarkat. Dessa krafter ska självklart inte backas upp med våra gemensamma skattemedel och politiskt. De är en konservativ kraft för minskad jämlikhet och därmed omöjliga som demokratiska och feministiska partiers allierade. (…)
Ingen har kunnat tysta mig. Ingen ska få tysta er. Det är er jag vill representera. Att kämpa emot hedersförtryck, klankultur och andra starka patriarkala strukturer och religiös fundamentalism är en stor del av den feministiska och antirasistiska kampen. Tillsammans fortsätter vi kampen för våra och allas rättigheter, inte minst de mest utsatta flickor och kvinnorna”.

Läs hela debattartikeln här!

Stäng alla skolor som tillämpar könsapartheid

Expressen 181114

Expressen 181114:

”Trots alla avslöjanden om allvarliga brott mot barns mänskliga rättigheter fortsätter missförhållandena i en rad skolor. Jag har skrivit en motion med krav på att religiösa skolor ska stoppas – könsapartheid hör inte hemma här”, skriver Amineh i en debattartikel i Expressen.

Läs hela artikeln här!

Islamistiskt extremism och hotet mot invandrarkvinnors rättigheter

Foto: Martin Lööf

Foto: Martin Lööf

Tisdagen den 13 november Riksdagens tvärpolitiska nätverk mot förtryck och diskriminering i hederns namn, i samarbete med Varken hora eller kuvad, in till seminariet ”Islamistiskt extremism och hotet mot invandrarkvinnors rättigheter”!

Amineh ingick i panelen tillsammans med:

  • Ahn-Za Hagström, Säpo
  • Magnus Ranstorp och Filip Ahlin, Försvarshögskolans Centrum för asymmetriska hot och terrorismstudier (CATS)
  • Sofie Löwenmark, journalist och grundare av stiftelsen Doku
  • Magnus Sandelin, journalist och författare, samt grundare av stiftelsen Doku
  • Annika Engblom (M)
  • Lawen Redar (S)
  • Robert Hannah (L)

Samtalsledare: Per Westerberg, fd talman

Fokus och ETC uppmärksammar uppropet!

ETC 181105

Fokus 181104:
Kakabaveh (V) : ”Jag får inga svar från styrelsen”

”Veckans parlamentariker är Vänsterpartiets Amineh Kakadabeh som både för en kamp mot hedersförtryck och sitt egna parti.

Vad är din kortversion av allt som skett?
– För tre och ett halvt år sedan, sommaren 2015, skrev jag en debattartikel om moralpoliser i Stockholms förorter som terroriserar kvinnor. Partiledningen svarade med att på debattplats hoppa på mig. Från hösten 2016 deltog jag i medlingsmöten tillsammans med partisekreteraren och en inhyrd medlare, med anledning av den ömsesidiga brist på förtroende som fanns mellan mig och partiledningen. Det skedde en skriftlig uppgörelse på mitt initiativ. Bland annat fick jag ett löfte om att offentliga påhopp på mig skulle upphöra. Men enskilda VU-ledamöter bröt sedan denna uppgörelse. Därmed var också min respekt för uppgörelsen, såväl som min tilltro till partiledningens uppriktighet i ambitionen att verkligen uppnå en lösning på konflikten, förlorad.
Fortsätt läsa