Sverige borde göra mer för de kvinnor som faller offer för IS

ETC 181210

Inför utdelningen av Nobels fredspris skriver Amineh:

”Att Nadia Murad nu får ta emot Nobels fredspris är en viktig symbolisk markering, som riktar uppmärksamheten mot de sexuella övergrepp och det slaveri som särskilt drabbat yazidiska flickor och kvinnor. En dag måste förbrytarna också ställas inför domstol och straffas. Jag hoppas att årets val av fredspristagare också markerar starten på ett mer aktivt internationellt arbete mot slaveri och sexuella övergrepp på flickor och kvinnor”.

Läs hela debattartikeln här!

Annonser

”En feministisk utrikespolitik viktigare nu än någonsin”

SVT Opinion 181205
SVT Opinion 181205

”Vi anser att Sverige inte bara måste leva upp till de nationella bestämmelserna och internationella lagarna, utan också de förväntningar som världssamfundet har lagt på våra axlar”, skriver Amineh på SVT Opinion i sin roll som ordförande för Varken hora eller kuvad, tillsammans med företrädare för tio andra organisationer med anledning av att de jeminitiska fredssamtalen hålls i Sverige!

Läs debattartikeln här!

Förbjud surrogatmödraskap

SvD 181114 & 181128

Svenska Dagbladet 181114:

”Enligt internationell rätt borde surrogatmödraskap vara otillåtet. Jag föreslår att aktivt förbjuda surrogatmödraskap i Sverige och verka för ett globalt förbud i FN”, skriver Amineh i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Hon har även passat på att lämna in en motion i riksdagen.

Läs artikeln här!

Slutreplik från Amineh, Svenska Dagbladet 181128:

”Surrogatmödraskap öppnar för utnyttjande”

Stäng skolor som missbrukar religionsfriheten

SvD 181114

Altinget 181122:

”Varje gång missförhållande i religiösa friskolor uppmärksammas säger politiker att skolorna borde stängas. Men istället ökar antalet. Nu måste riksdagen ställa sig bakom ett förbud mot friskolor som missbrukar religionsfriheten. (…)
När förortsfeminister som höjer rösten mot hedersförtryck får höra att de är ”husblattar”, ” rasist och islamofob” så är detta ett uttryck för såväl rasism som patriarkat. Dessa krafter ska självklart inte backas upp med våra gemensamma skattemedel och politiskt. De är en konservativ kraft för minskad jämlikhet och därmed omöjliga som demokratiska och feministiska partiers allierade. (…)
Ingen har kunnat tysta mig. Ingen ska få tysta er. Det är er jag vill representera. Att kämpa emot hedersförtryck, klankultur och andra starka patriarkala strukturer och religiös fundamentalism är en stor del av den feministiska och antirasistiska kampen. Tillsammans fortsätter vi kampen för våra och allas rättigheter, inte minst de mest utsatta flickor och kvinnorna”.

Läs hela debattartikeln här!

Stäng alla skolor som tillämpar könsapartheid

Expressen 181114

Expressen 181114:

”Trots alla avslöjanden om allvarliga brott mot barns mänskliga rättigheter fortsätter missförhållandena i en rad skolor. Jag har skrivit en motion med krav på att religiösa skolor ska stoppas – könsapartheid hör inte hemma här”, skriver Amineh i en debattartikel i Expressen.

Läs hela artikeln här!

Islamistiskt extremism och hotet mot invandrarkvinnors rättigheter

Foto: Martin Lööf

Foto: Martin Lööf

Tisdagen den 13 november Riksdagens tvärpolitiska nätverk mot förtryck och diskriminering i hederns namn, i samarbete med Varken hora eller kuvad, in till seminariet ”Islamistiskt extremism och hotet mot invandrarkvinnors rättigheter”!

Amineh ingick i panelen tillsammans med:

  • Ahn-Za Hagström, Säpo
  • Magnus Ranstorp och Filip Ahlin, Försvarshögskolans Centrum för asymmetriska hot och terrorismstudier (CATS)
  • Sofie Löwenmark, journalist och grundare av stiftelsen Doku
  • Magnus Sandelin, journalist och författare, samt grundare av stiftelsen Doku
  • Annika Engblom (M)
  • Lawen Redar (S)
  • Robert Hannah (L)

Samtalsledare: Per Westerberg, fd talman

Fokus och ETC uppmärksammar uppropet!

ETC 181105

Fokus 181104:
Kakabaveh (V) : ”Jag får inga svar från styrelsen”

”Veckans parlamentariker är Vänsterpartiets Amineh Kakadabeh som både för en kamp mot hedersförtryck och sitt egna parti.

Vad är din kortversion av allt som skett?
– För tre och ett halvt år sedan, sommaren 2015, skrev jag en debattartikel om moralpoliser i Stockholms förorter som terroriserar kvinnor. Partiledningen svarade med att på debattplats hoppa på mig. Från hösten 2016 deltog jag i medlingsmöten tillsammans med partisekreteraren och en inhyrd medlare, med anledning av den ömsesidiga brist på förtroende som fanns mellan mig och partiledningen. Det skedde en skriftlig uppgörelse på mitt initiativ. Bland annat fick jag ett löfte om att offentliga påhopp på mig skulle upphöra. Men enskilda VU-ledamöter bröt sedan denna uppgörelse. Därmed var också min respekt för uppgörelsen, såväl som min tilltro till partiledningens uppriktighet i ambitionen att verkligen uppnå en lösning på konflikten, förlorad.
Läs mer

V-ledamoten kräver omröstning – vill delta i riksdagsarbetet igen

Expressen 181027

Nu kräver Amineh, med hänvisning till partiets stadgar, en rådgivande omröstning bland partiets medlemmar om förtroendet för henne! Syftet är att hon aktivt ska få delta i riksdagsarbetet.

Läs artikeln i Expressen!

Medlemsomröstning

§ 149 Rådgivande omröstning bland partiets medlemmar kan beslutas
av partistyrelsen. Rådgivande omröstning skall även genomföras om
partiföreningar, som tillsammans omfattar minst en tredjedel av partiets
medlemmar efter beslut på medlemsmöte så begär.
§ 150 Propositionsordning och former för genomförande av rådgivande
omröstning beslutas av partistyrelsen.
§ 151 Omröstningen sker med slutna sedlar på partiförenings medlemsmöte.
§ 152 Resultat av rådgivande omröstning, som skall noteras i röstprotokoll,
sammanställs och redovisas till partistyrelsen av distriktsstyrelsen.

Internationella Flickadagen


Idag på den internationella Flickadagen lyfter vi flickors rättigheter här hemma och i världen. 650 miljoner flickor i världen gifts bort innan de fyller 18 år. Alltså 650 000 000 barn som hindras gå i skolan eller fortsätta sin skolgång. Miljontals barn tvingas till farligt barnarbete. Många barn, främst flickor, arbetar som hemhjälp. Flickor hör till de mest utsatta, eftersom ingen ser vad som försiggår inom hemmets väggar. Utsatthet för olika former av övergrepp av sina arbetsgivare.

I krig och konflikter är främst barn, flickor och kvinnor drabbade. Vi glömmer aldrig t.ex. Yezidiflickorna som utsattes för IS islamistiska fundamentalistiska barbariska övergrepp och våldtäkter, flickorna som bortrövades av Boko Haram i Nigeria eller flickorna i Kongo- Kinshasa som utsatts för övergrepp och våldtäkter.

Enligt FN är omkring 200 miljoner flickor och kvinnor könsstympade.
Idag är det också ett år sen Metoo startade. Tiotusentals kvinnor och flickor har vittnat om sexuella övergrepp. Många av dem var unga flickor när övergreppen skedde. Av Sverige, som medlem i FN:s säkerhetsråd, förväntas att de går i bräschen för att lyfta kvinnor och flickors situation, både nationellt i våra förorter där företeelser som barn- och tvångsäktenskap förekommer, där tusentals flickor och kvinnor inte får bestämma vem de ska gifta sig med, vilken utbildning de ska välja, vilken klädsel eller vem de ska umgås med m.m. Sverige måste våga agera internationellt mot övergrepp och diskriminering som i många länders lagar finns trots att de är medlemmar i FN.
Nolltolerans måste gälla mot erkännande av barnäktenskap i Sverige.
Nolltolerans mot arrangerade äktenskap
– Könsstympning
– Könsapartheid med religiösa och kulturella förtecken.
– Ingen slöja på barn

//Amineh Kakabaveh, ordf. Varken hora eller kuvad

Kakabaveh (V) blir utan utskottsplats – igen

Sveriges Radio 180925

Valberedningen i Vänsterpartiets riksdagsgrupp anser inte heller inför denna mandatperiod att Amineh förtjänar en ordinarie utskottsplats!

”Jag fick höra att jag inte driver de frågor som Vänsterpartiet ska driva och att det inte finns något förtroende för mig hos partiets valberedning”, säger hon till SVT Nyheter den 25 september.

SR – Kakabaveh (V) blir utan utskottsplats – igen

SVT – Kakabaveh (V) i fortsatt bråk med sin partiledning

TV4 – Kakabaveh (V): Jag får inte sitta i något utskott