Amineh ger några exempel på sitt politiska engagemang

Mitt arbete som riksdagsledamot har skett med utgångspunkt i de socialistiska och feministiska grundsatser som slås fast i Vänsterpartiets partiprogram. Tyngdpunkten i mitt politiska arbete har varit internationalism, feminism och att uppmärksamma de kvinnor och barn som är mest utsatta: förorternas eller som det heter ”utanförskapsområdenas” kvinnor. I detta arbete har jag vägletts av den verklighetsbeskrivning som uttrycks i partiets feministiska plattform: ”De flesta samhällen vilar på patriarkala strukturer; det kan röra sig om tvångsäktenskap, månggifte, våld mot kvinnor, begrepp som heder och skam och andra normer. Inte sällan används religionen som ett medel att upprätthålla dessa normer. Och inte sällan åsidosätts flickors rättigheter till förmån för patriarkala värderingar.”

Fortsätt läsa

Agera innan fler barn dör av ”äktenskap”

Altinget 190308

Altinget 190308:

”Sverige är ett av världens främsta länder när det gäller jämställdhet och styrs av världens första regering som har en feministisk utrikespolitik som sin profil. Ändå kan kvinnofientliga ideologier ‬öppet ‪härja fritt även här. I Sverige trakasseras vi feminister i förorten för att vi säger nej till förtryck i ”kulturer och religioners” namn”.

Läs mer

 

Dags att förbjuda religiösa symboler i skolan

Göteborgs.Posten 190307

Göteborgs-Posten 190307:

”Det är tungt att vi feminister inte ens kan enas om att könsapartheid och slöja på barn inte är en kulturell rättighet utan en kulturell katastrof för barn och kvinnor. Det är en seger för det internationella patriarkatet, besatta av könsapartheids moraliska överlägsenhet gentemot västvärldens ”omoraliska” kvinnosyn”, skriver Amineh inför Internationella kvinnodagen!

Läs mer