Riksdag

riksdagen-sidbild

Amineh är ordinarie riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Här kan du se exempel på vad hon gjort i riksdagen:


Interpellationer


Turkiets kränkningar av irakiska Kurdistan
Interpellation 2018/19:87


Sverige och den internationella feministiska kampen
Interpellation 2018/19:85


Turkiet inför valet 2019
Interpellation 2018/19:123


Iranska kvinnor
Interpellation 2018/19:130


Sverige och den internationella feministiska kampen
Interpellation 2018/19:129


Turkiets kränkningar av irakiska Kurdistan
Interpellation 2018/19:87


Folkens situation i Mellanöstern
Interpellation 2017/18:549


Politiska fångar i Iran
Interpellation 2017/18:1


Studieförbundet Ibn Rushd
Interpellation 2017/18:373


Turkiets hot mot Afrin och kurderna i Rojavaprovinsen i Syrien
Interpellation 2017/18:331


Rättsosäkerheten i Iran
Interpellation 2017/18:502


Globalt kvinnoförtryck
Interpellation 2016/17:206


Situationen i Turkiet
Interpellation 2016/17:165


Utvecklingen i Turkiet
Interpellation 2016/17:138


Hotande inbördeskrig i Turkiet
Interpellation 2015/16:324


Barnarbetet i världen
Interpellation 2015/16:47


Närings- och innovationsministerns resa till Iran
Interpellation 2015/16:164


Turkiets krigspolitik
Interpellation 2015/16:15


Förföljelse av kvinnor i Sudan
Interpellation 2015/16:781


IS grymheter mot kvinnor och barn
Interpellation 2014/15:143


Kvinnors och barns situation i Palestina
Interpellation 2014/15:583


Invandrade kvinnors situation på arbetsmarknaden
Interpellation 2014/15:301


Kvinnors och barns situation i Palestina
Interpellation 2014/15:583


Klausulen om investeringsgaranti i frihandelsavtalen med Kanada och USA
Interpellation 2014/15:26


Plundring, folkfördrivning och brott mot mänskliga rättigheter i östra Kongo
Interpellation 2014/15:91


Situationen för flyktingar från Syrien
Interpellation 2013/14:60


Bostadsbristen
Interpellation 2013/14:154


Kvinnors rätt till sin egen kropp
Interpellation 2013/14:315


Lagförslag som legitimerar pedofili och våldtäkt mot barn i Irak
Interpellation 2013/14:408


Inbördeskriget i Syrien och destabiliseringen av läget i Mellanöstern
Interpellation 2013/14:390


Inbördeskriget i Syrien och destabiliseringen av läget i Mellanöstern
Interpellation 2013/14:365


Vinstutdelning i de allmännyttiga bostadsföretagen
Interpellation 2012/13:295


Kvinnor och barn i rättens gränsland
Interpellation 2012/13:451


Situationen i Iran
Interpellation 2012/13:150


Löneskillnaderna mellan män och kvinnor
Interpellation 2012/13:312


Inbördeskriget i Syrien
Interpellation 2012/13:335


Upprustning av flerfamiljshus
Interpellation 2012/13:256


Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjourer
Interpellation 2012/13:444


Bostadsfrågor
Interpellation 2011/12:420


Subventioner inom bostadssektorn
Interpellation 2011/12:20


Turkiets förtryck och krig mot kurderna
Interpellation 2011/12:100


Kraftfulla sanktioner mot den syriska regimen
Interpellation 2011/12:127


Kvinnors mänskliga rättigheter och vapenexport
Interpellation 2011/12:283


Systembolagets vinimport och vingårdsarbetarnas levnadsvillkor
Interpellation 2011/12:342


Barn i sekundärboende
Interpellation 2010/11:259


Bekämpande av fusk vid ombildningar
Interpellation 2010/11:215


Bekämpande av fusk vid ombildningar till hyresrätter
Interpellation 2010/11:202


Situationen för invandrade kvinnor på arbetsmarknaden
Interpellation 2009/10:212


Tvåårsregeln i utlänningslagen
Interpellation 2009/10:9


Kvinnornas situation i Palestina
Interpellation 2009/10:360


En långsam och ständigt pågående etnisk rensning
Interpellation 2009/10:359


Tvångsgifte och arrangerade äktenskap
Interpellation 2009/10:247


FN:s barnrättskommittés kritik av Sverige
Interpellation 2009/10:114


Barnäktenskap
Interpellation 2008/09:2


Vårdnadsbidraget och segregationen
Interpellation 2008/09:151


Vårdnadsbidraget och segregationen
Interpellation 2008/09:151


Våldtäkter och övergrepp mot kvinnor och flickor i krig
Interpellation 2008/09:488


Lagstiftning om skolkuratorer
Interpellation 2008/09:522


Religiösa skolor
Interpellation 2008/09:324


Försörjningsstöd för lokalresor i socialbidragsnormen
Interpellation 2008/09:317


Kvinnors deltagande i fredsprocesser
Interpellation 2008/09:312


Könsblind regeringsform
Interpellation 2008/09:107


Avvisningar till Irak
Interpellation 2007/08:601


Sverige, EU och den kritiska dialogen med den iranska regimen
Interpellation 2007/08:512


Skriftliga frågor


Könsstympning
Skriftlig fråga 2018/19:152


Hungerstrejk för mänskliga rättigheter i Turkiet
Skriftlig fråga 2018/19:13


Den iranska regimen och tortyren
Skriftlig fråga 2018/19:70


Israels massaker i Gaza
Skriftlig fråga 2017/18:1314


Turkiet och flyktingspionage
Skriftlig fråga 2017/18:1242


Sveriges, EU:s och Turkiets användning av Interpol
Skriftlig fråga 2017/18:853


Irans behandling av fackliga ledare
Skriftlig fråga 2017/18:262


Vill du läsa allt Amineh interpellerat eller frågat ministrarna om går du in på riksdagen.se och skriver hennes namn och ”interpellationer” ”motioner” eller ”skriftliga frågor”.

Utöver riksdagsarbetet har Amineh tagit initiativ till ett stort antal seminarier i riksdagen och även på ABF, samt varit ordförande i Varken hora eller kuvad samt varit på oräkneliga möten landet runt ofta med anledning av sin bok ”Amineh – inte större än en Kalasjnikov”, men också beroende på ett allmänt intresse för hedersproblematiken och utvecklingen i Mellanöstern.

Amineh har vidare anordnat en stor förberedelsekonferens i riksdagen inför en stor internationell konferens i Rio de Janeiro om barns situation i världen där fackliga organisationer, Rädda Barnen, Röda Korset m.fl. deltog. (Sändes på SVT Forum).

Annonser