Riksdag

riksdagen-sidbild

Amineh är oberoende socialistisk riksdagsledamot. Här kan du se exempel på vad hon gjort i riksdagen; budgetmotion, interpellation och skriftliga frågor.


Budgetmotion


Med anledning av prop. 2020/21:100 2021 års ekonomiska vårproposition
Motion 2020/21:4031


Interpellationer

Socialtjänstens kompetens och kunskaper om hedersförtryck och hedersutsatthet
Interpellation 2021/22:418


Kunskaps- och kompetensutveckling om hedersförtryck
Interpellation 2021/22:318


Kurdernas kamp mot IS
Interpellation 2021/22:310


Situationen för mänskliga rättigheter i Iran
Interpellation 2021/22:16


Turkiets agerande mot kurder i grannländerna
Interpellation 2020/21:812


Villkorade stöd i FN-systemet för att värna kvinnors och flickors rättigheter
Interpellation 2020/21:776


Den svenska folkbildningen
Interpellation 2020/21:775


Krigsbrott mot kvinnor och dess följder
Interpellation 2020/21:744


Krigsbrott mot kvinnor och dess följder
Interpellation 2020/21:670


Åtgärder mot analfabetismen i Sverige
Interpellation 2020/21:669


Marknadshyror
Interpellation 2020/21:613


Kurderna och den svenska säkerhetspolisens praktik och inriktning
Interpellation 2020/21:553


Kvinnorättsaktivisters situation och massavrättningarna i Iran
Interpellation 2020/21:533


Åtgärder mot könsstympning i utrikespolitiken
Interpellation 2020/21:478


Mänskliga rättigheter i Kurdistan
Interpellation 2020/21:471


Ökad kunskap för att motverka könsstympning
Interpellation 2020/21:470


Kriminalisering av oskuldsintyg och oskuldsoperationer
Interpellation 2020/21:468


Åtgärder i förhållande till Iran
Interpellation 2020/21:234


Oskuldsnormer och religiösa samfund
Interpellation 2020/21:99


Balkongflickor och oskuldskontroller
Interpellation 2020/21:98


Oskuldsintyg och så kallade oskuldsoperationer
Interpellation 2020/21:69


Den turkiska regimens expansiva utrikespolitik
Interpellation 2020/21:41


Offentliga bidrag till Ibn Rushd
Interpellation 2019/20:469


Kompetensutveckling inom sjukvården och äldreomsorgen
Interpellation 2019/20:454


Könsdiskriminering i Iran
Interpellation 2019/20:2


Fängslade strejkande arbetare i Iran
Interpellation 2019/20:4


Förebyggande av hedersförtryck i skolan och bortförande av barn
Interpellation 2019/20:12


Kurderna och Turkiet
Interpellation 2019/20:30


Turkiets invasion i norra Syrien
2019/20:51


De politiska demonstrationerna och protesterna i Iran
Interpellation 2019/20:163


Sverige och den internationella feministiska kampen
Interpellation 2018/19:85


Turkiet inför valet 2019
Interpellation 2018/19:123


Iranska kvinnor
Interpellation 2018/19:130


Sverige och den internationella feministiska kampen
Interpellation 2018/19:129


Turkiets kränkningar av irakiska Kurdistan
Interpellation 2018/19:87


Folkens situation i Mellanöstern
Interpellation 2017/18:549


Politiska fångar i Iran
Interpellation 2017/18:1


Studieförbundet Ibn Rushd
Interpellation 2017/18:373


Turkiets hot mot Afrin och kurderna i Rojavaprovinsen i Syrien
Interpellation 2017/18:331


Rättsosäkerheten i Iran
Interpellation 2017/18:502


Globalt kvinnoförtryck
Interpellation 2016/17:206


Situationen i Turkiet
Interpellation 2016/17:165


Utvecklingen i Turkiet
Interpellation 2016/17:138


Hotande inbördeskrig i Turkiet
Interpellation 2015/16:324


Barnarbetet i världen
Interpellation 2015/16:47


Närings- och innovationsministerns resa till Iran
Interpellation 2015/16:164


Turkiets krigspolitik
Interpellation 2015/16:15


Förföljelse av kvinnor i Sudan
Interpellation 2015/16:781


IS grymheter mot kvinnor och barn
Interpellation 2014/15:143


Kvinnors och barns situation i Palestina
Interpellation 2014/15:583


Invandrade kvinnors situation på arbetsmarknaden
Interpellation 2014/15:301


Kvinnors och barns situation i Palestina
Interpellation 2014/15:583


Klausulen om investeringsgaranti i frihandelsavtalen med Kanada och USA
Interpellation 2014/15:26


Plundring, folkfördrivning och brott mot mänskliga rättigheter i östra Kongo
Interpellation 2014/15:91


Situationen för flyktingar från Syrien
Interpellation 2013/14:60


Bostadsbristen
Interpellation 2013/14:154


Kvinnors rätt till sin egen kropp
Interpellation 2013/14:315


Lagförslag som legitimerar pedofili och våldtäkt mot barn i Irak
Interpellation 2013/14:408


Inbördeskriget i Syrien och destabiliseringen av läget i Mellanöstern
Interpellation 2013/14:390


Inbördeskriget i Syrien och destabiliseringen av läget i Mellanöstern
Interpellation 2013/14:365


Vinstutdelning i de allmännyttiga bostadsföretagen
Interpellation 2012/13:295


Kvinnor och barn i rättens gränsland
Interpellation 2012/13:451


Situationen i Iran
Interpellation 2012/13:150


Löneskillnaderna mellan män och kvinnor
Interpellation 2012/13:312


Inbördeskriget i Syrien
Interpellation 2012/13:335


Upprustning av flerfamiljshus
Interpellation 2012/13:256


Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjourer
Interpellation 2012/13:444


Bostadsfrågor
Interpellation 2011/12:420


Subventioner inom bostadssektorn
Interpellation 2011/12:20


Turkiets förtryck och krig mot kurderna
Interpellation 2011/12:100


Kraftfulla sanktioner mot den syriska regimen
Interpellation 2011/12:127


Kvinnors mänskliga rättigheter och vapenexport
Interpellation 2011/12:283


Systembolagets vinimport och vingårdsarbetarnas levnadsvillkor
Interpellation 2011/12:342


Barn i sekundärboende
Interpellation 2010/11:259


Bekämpande av fusk vid ombildningar
Interpellation 2010/11:215


Bekämpande av fusk vid ombildningar till hyresrätter
Interpellation 2010/11:202


Situationen för invandrade kvinnor på arbetsmarknaden
Interpellation 2009/10:212


Tvåårsregeln i utlänningslagen
Interpellation 2009/10:9


Kvinnornas situation i Palestina
Interpellation 2009/10:360


En långsam och ständigt pågående etnisk rensning
Interpellation 2009/10:359


Tvångsgifte och arrangerade äktenskap
Interpellation 2009/10:247


FN:s barnrättskommittés kritik av Sverige
Interpellation 2009/10:114


Barnäktenskap
Interpellation 2008/09:2


Vårdnadsbidraget och segregationen
Interpellation 2008/09:151


Vårdnadsbidraget och segregationen
Interpellation 2008/09:151


Våldtäkter och övergrepp mot kvinnor och flickor i krig
Interpellation 2008/09:488


Lagstiftning om skolkuratorer
Interpellation 2008/09:522


Religiösa skolor
Interpellation 2008/09:324


Försörjningsstöd för lokalresor i socialbidragsnormen
Interpellation 2008/09:317


Kvinnors deltagande i fredsprocesser
Interpellation 2008/09:312


Könsblind regeringsform
Interpellation 2008/09:107


Avvisningar till Irak
Interpellation 2007/08:601


Sverige, EU och den kritiska dialogen med den iranska regimen
Interpellation 2007/08:512


Skriftliga frågor


En omänsklig rättsordning för det iranska folket
Skriftlig fråga 2021/22:1822


Fängslade fackföreningsmedlemmar i Iran
Skriftlig fråga 2021/22:1821


Demokratiska fri- och rättigheter i Natoförhandlingarna med Turkiet
Skriftlig fråga 2021/22:1757


Utlämningen av Julian Assange
Skriftlig fråga 2021/22:1756


Fredsavtalet i Colombia
Skriftlig fråga 2021/22:1746


Fängslade arbetaraktivister i Iran
Skriftlig fråga 2021/22:1722


Vinster inom skola, vård och omsorg
Skriftlig fråga 2021/22:1483


Implementeringen av fredsavtalet för jämställdhet och för jämlikhet för etniska grupper i Colombia
Skriftlig fråga 2021/22:1104


Hungerstrejker mot människorättsbrott i Irans fängelser
Skriftlig fråga 2021/22:969


Behandlingen av människorättsaktivister och fängslade kvinnliga frihetskämpar i Iran
Skriftlig fråga 2021/22:892


Missförhållanden och bristande mänskliga rättigheter i Turkiets fängelser
Skriftlig fråga 2021/22:748


Frigivning av Ahmedreza Djalali
Skriftlig fråga 2020/21:3396


Turkiets agerande i Kurdistan
Skriftlig fråga 2020/21:3224


Politiska fångar i Iran
Skriftlig fråga 2020/21:3004


Turkiets tillbakadragande från Istanbulkonventionen
Skriftlig fråga 2020/21:2372


Massavrättningarna i Iran
Skriftlig fråga 2020/21:1871


Erdogans angrepp på den akademiska forskningens frihet
Skriftlig fråga 2020/21:1615


Relationen till Ira
Skriftlig fråga 2020/21:1506


Vacciner mot covid-19 till fattiga länder och folk
Skriftlig fråga 2020/21:1271


Arbetarnas situation i Iran
Skriftlig fråga 2020/21:549


Kvinnoförtrycket i Saudiarabien
Skriftlig fråga 2020/21:548


Gripandet av Sherwan Sherwani och hans journalistkollegor i irakiska Kurdistan
Skriftlig fråga 2020/21:211


Sverige, EU, Turkiet och Istanbulkonventionen
Skriftlig fråga 2020/21:35


Statligt etableringsstöd
Skriftlig fråga 2019/20:2000


Fängslade kvinnoaktivister i Iran
Skriftlig fråga 2019/20:1875


Den fängslade svensk-iranske läkaren Ahmadreza Djalali
Skriftlig fråga 2019/20:1874


Kurdiska barns rättigheter till sitt modersmål
Skriftlig fråga 2019/20:1872


Julian Assange och journalisters demokratiska rättigheter
Skriftlig fråga 2019/20:1821


Erdoganregimens kvinnoförtryck i Turkiet
Skriftlig fråga 2019/20:1806


Dödsdomar i Iran
Skriftlig fråga 2019/20:1805


Fängslade minderårigas och politiska fångars situation i Chile
Skriftlig fråga 2019/20:1721


Turkisk militär på svensk mark
Skriftlig fråga 2019/20:1547


Covid-19 och förhållandena för politiska fångar i Turkiets fängelser
Skriftlig fråga 2019/20:1478


Politiska fångar i Iran
Skriftlig fråga 2019/20:1295


Svenska myndigheters utvisningsbeslut
Skriftlig fråga 2019/20:1262


Turkiets bombningar i Kurdistan/Irak
Skriftlig fråga 2019/20:1206


Tre svenska fängslade medborgare i Eritrea, Iran och Kina
Skriftlig fråga 2019/20:1134


Brott mot mänskliga rättigheter i Iran
Skriftlig fråga 2019/20:1043


Den allvarliga situationen för Bolivias folk
Skriftlig fråga 2019/20:384


Protester i Chile
Skriftlig fråga 2019/20:226


Nya angrepp på demokratin i Turkiet
Skriftlig fråga 2018/19:906


Mänskliga rättigheter i Iran
Skriftlig fråga 2018/19:903


Kränkningar av mänskliga rättigheter i Pakistan
Skriftlig fråga 2018/19:368


Könsstympning
Skriftlig fråga 2018/19:152


Hungerstrejk för mänskliga rättigheter i Turkiet
Skriftlig fråga 2018/19:13


Den iranska regimen och tortyren
Skriftlig fråga 2018/19:70


Israels massaker i Gaza
Skriftlig fråga 2017/18:1314


Turkiet och flyktingspionage
Skriftlig fråga 2017/18:1242


Sveriges, EU:s och Turkiets användning av Interpol
Skriftlig fråga 2017/18:853


Irans behandling av fackliga ledare
Skriftlig fråga 2017/18:262


Allt Amineh interpellerat, motionerat eller frågat ministrarna om kan du hitta längst ned på hennes sida på riksdagen.se.

Utöver riksdagsarbetet har Amineh tagit initiativ till ett stort antal seminarier i riksdagen och även på ABF, samt varit ordförande i Varken hora eller kuvad samt varit på oräkneliga möten landet runt ofta med anledning av sin bok ”Amineh – inte större än en Kalasjnikov”, men också beroende på ett allmänt intresse för hedersproblematiken och utvecklingen i Mellanöstern.

Amineh har vidare anordnat en stor förberedelsekonferens i riksdagen inför en stor internationell konferens i Rio de Janeiro om barns situation i världen där fackliga organisationer, Rädda Barnen, Röda Korset m.fl. deltog. (Sändes på SVT Forum).