Vad gäller vid personval?

Vad gäller vid personval?

Det har kommit till vår kännedom att många är tveksamma om vad som gäller vid personkryssning på valdagen (eller vid poströstning innan dess!)
Därför vill vi tydliggöra att du bara kan kryssa ett enda namn på valsedeln, i annat fall blir den ogiltig! Kryssar du Amineh Kakabaveh, plats nr 8 på Vänsterpartiets riksdagslista i Stockholms stad och län, kan du inte kryssa fler kandidater på samma valsedel! Det är inte heller tillåtet att stryka namn eller att använda valsedlar från ett annat län än det du röstar i.

Valkompassen 2018

Valkompassen 2018

Vem röstar du på ifall du kryssar Amineh Kakabaveh (V) i valet den 9 september?

Läs hennes egen presentation här!

Du kan även göra Valkompassen och se ifall du får henne som ”matchande kandidat”. (För detta krävs dock att du markerar Stockholms stad som din kommun, eftersom det är där hon finns med på Vänsterpartiets riksdagslista!)

Valkompassen

Hedersförtryck drabbar inte bara unga kvinnor

Expresssn Debatt 180716

De äldre utlandsfödda kvinnorna som kommit hit, levt och lever sitt liv i enlighet med hederskulturens normer är sannolikt de mest osynliggjorde människorna i det svenska välfärdssamhället, skriver Amineh på Expressen Debatt idag, och klargör vilka konsekvenserna blir.

Läs debattartikeln här!

Sekulära rättsstatens betydelse för jämställdhet och demokrati!

Almedalen 180705

Torsdagen den 5 juli höll Varken hora eller kuvad sitt andra seminarium under årets Almedalsvecka, kallat ”Sekulära rättsstatens betydelse för jämställdhet och demokrati!”
Seminariet anordnades tillsammans med S-kvinnor, Centerkvinnorna, Viskadalen Folkhögskola, FreeZonen, Bred feministisk plattform och Riksdagens tvärpolitiska nätverk.

Runt 90 personer infann sig i Vårdklockans kyrka där de, förutom Amineh, fick möta Per Westerberg, f.d. talman, Moderaterna, Sofie Löwenmark, frilansskribent, Ebba Krumlinde, förbundsstyrelseledamot Centerkvinnor, Ann Sofie Hermansson, Kommunstyrelseordförande (S) i Göteborg, Susanna Udvardi, verksamhetschef, Freezonen-Brottsofferjour och Sakine Madon, politisk redaktör, Vestmanlands Läns Tidning.

Några av frågorna som diskuterades:
När religiösa normer får mer utrymme i det offentliga rummet kommer dessa normer i konflikt med individers rättigheter. Hur kan Sverige värna om den sekulära rättsstatens principer där alla medborgare känner sig rättssäkra? Hur kan rättigheter för kvinnor, barn och HBTQ-personer säkerställs?

Idag växer extrema krafter i vår omvärld men även i vårt land. Statens stöd till trossamfund och föreningar som inte respekterar demokratins regler leder till att kvinnor, barn och HBTQ-personers rättigheter blir osynliggjorda i vårt mångreligiösa Sverige. Varför stödjer den svenska staten antidemokratiska föreningar? Varför finansieras samfund som praktiserar könsseparation och sanktionerar det föräktenskapliga oskuldskravet av skattebetalarna?

Se fler bilder från seminariet, och Almedalen!

Vårt nya land? Sverige efter flyktingkrisen

Almedalen 180704

Onsdagen den 4 juli medverkade Amineh i Almedalsseminariet ”Vårt nya land? Sverige efter flyktingkrisen”, arrangerat av Timbro.

Temat var: ”Främlingsfientlighet. Medmänsklighet. Rädsla. Solidaritet. Vem har inte blandade känslor inför det nya Sverige? Kan de olika bilderna förenas? Hur har Sverige förändrats? Vad händer vid nästa flyktingvåg?”

Medverkade gjorde även Erik Hörstadius, journalist och författare, Jörgen Huitfeldt, journalist på Kvartal, och Åsa Ögren, företagare.

Se bilder från Almedalen!

Utbildning, arbete och frihet – en rättighet för alla kvinnor?

Den 3 juli höll Varken hora eller kuvad (VHEK) sitt första seminarium under årets Almedalsvecka; ”Utbildning,arbete och frihet- en rättighet för alla kvinnor?”, tillsammans med S-kvinnor, Centerkvinnor, Viskadalen och FreeZonen.

Seminariet handlade om hur hedersförtryck, lägre utbildning och sämre tillgång till välfärd påverkar invandrade kvinnors möjlighet till arbetsmarknaden och till ett självständigt liv.

En stor grupp första generationens invandrarkvinnor halkar efter på arbetsmarknaden. Hur kan vårt utbildningssystem anpassas så att kvinnor med låg utbildning eller som saknar utbildning få möjlighet till egenförsörjning? Hur kan målgruppen befrias från hedersnormer och bli ekonomisk oberoende?, var några av de frågor som ställdes.

Medverkade gjorde, förutom Amineh, Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister, Jessica Polfjärd, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Moderaterna, Sakine Madon, politisk redaktör för VLT, Julia Färjhage, vice ordförande för Centerkvinnor, Per Westerberg, f.d. talman, Susanna Udvardi, verksamhetschef på Freezonen Brottsofferjour och Nancy Minglani, projektledare på VHEK.

Se bilder från Almedalen!

”Allting görs till en fråga om hudfärg och identitet”

SVT Opinion 180702

Den 2 juli, på Vänsterpartiets dag i Almedalen, publicerades en debattartikel av Amineh på SVT Opinion:

”När jag har drivit hedersfrågorna så har jag av mina partikamrater fått höra att jag är en ”husblatte”. När blonda ”svenskar” drivit samma frågor, har man sagt att de har ”kolonial vit blick”, skriver hon, och frågor sig ifall den svenska vänstern gått vilse i identitetspolitiken?

Läs debattartikeln här!

Demokrati på bruten svenska

Almedalen 180702

Måndagen den 2 juli deltog Amineh i seminariet ”Demokrati på bruten svenska” i Almedalen, som arrangerades av ABF.

Språket lyfts oftast fram som en förutsättning för att överhuvudtaget få en fot in i samhället. Men hur tar man steget till att dessutom ta aktiv plats i samhällsdebatten? Hur hittar man modet? Och hur lär man sig det nya språk som man ska använda för att göra sin röst hörd, var de frågor som ställdes till paneldeltagarna.

Medverkade gjorde, förutom Amineh, Fatemeh Khavari, talesperson för Ung i Sverige, Hani Shabanpour, cirkelledare Svenska från dag ett, ABF, Ewa Lantz, verksamhetschef, ABF och Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet.

Se bilder från Almedalen!