Hedersutsattas perspektiv måste finnas i hela politiken

Aftonbladet 190702

Aftonbladet 190702

”Man behöver inte vara socialist för att vara engagerad i kampen mot hedersförtryck, men man kan inte vara socialist och samtidigt tiga om de hedersnormer som begränsar upp till 240 000 unga svenskars liv. Det är bra att Jonas Sjöstedt i Expressen i går uppmärksammar det viktiga arbete som görs av kvinnojourerna. Men kampen mot hedersförtrycket kräver en uppdatering av hela den socialistiska jämlikhetspolitiken”.

Läs mer

Vhek: Kartlägg hedersrelaterad brottslighet

Altinget 190702

Altinget 190702

”Utan statistik och kartläggning av hedersrelaterad brottslighet är det svårt att på ordentlig grund diskutera effektiva åtgärder mot hedersrelaterad brottslighet i vårt land. Sammanfattningsvis anser vi att forskning bör prioriteras på området.”

Läs mer