Därför lade jag ned min röst

Proletären 210709:

Den politiska vilden, socialisten Amineh Kakabaveh, ställde krav på S på totalt nio punkter för att hon skulle rösta gult. Men ser hon några risker med att släppa fram en regering som drivit frågan om försämrad arbetsrätt? Proletären har pratat med den tidigare vänsterpartisten om regeringskrisen och parlamentarismen.

Läs intervjun

S bör arbeta för vinststopp i välfärden

Aftonbladet Debatt 210706:

”Stefan Löfven är nu beredd att bilda regering och befriad från delar av Januariavtalet. Ett avtal som bakbundit regeringen på flera områden. Bland annat i fråga om vinstintresset i välfärden som fått förödande konsekvenser för vårt land. Skattemedel som skulle gå till skolan, vård och omsorg har förvandlats till privata vinster som kunnat gömmas i utländska skatteparadis. Vilket drabbat de fattiga och sjuka och barn i utsatta områden som alltid är de som kommer i kläm. Välfärdsmarknaderna inom bland annat skola och personlig assistans har släppt in rövare och terrorister i välfärden. Från flera opinionsmätningar vet vi att svenska folket är kritiska till vinster i välfärden. Och Socialdemokraterna har kongressbeslut på att införa vinstbegränsningar i välfärden.
Jag begär alltså bara att Löfven ska stå upp för sina egna medlemmar och kongressbeslutet. Riksdagsmajoriteten gör det omöjligt för statsministern att lova att införa vinstbegränsningar, men han kan ge försäkringar om att arbeta för att få stöd för ett sådant förslag”.

Läs debattartikeln

Media i urval:

SVT Nyheter 210604 – Analys: Fortfarande ovisst för Löfven – politiska vilden kan avgöra

SvD 210704 – ”Inte omöjligt för Löfven att göra Kakabaveh nöjd”

DN 210704 – Kakabaveh har åtta krav för att rösta på Löfven

Expressen 210703 – Politiska vilden: Jag har pratat med ministern

210702 Studio Ett

Så fick Amineh Kakabaveh regeringsbeslutet i sin hand

Flamman 210630:

”Enligt Kakabaveh är lösningen att partierna ”inte ska tänka på makten mer än rådande samhällsproblem” och därför ta sig an ett antal konkreta områden, för att på så sätt locka väljare som annars dras till SD:

– Till exempel bekämpa arbetslösheten, stärka välfärden, skolan, vården och omsorgen, integrationen, kriminaliteten, våldet, hedersförtrycket och så vidare i de utsatta områdena. Därför vill jag se förändringar som radikalt minskar högerkonservativt inflytande i nästa val och i framtiden. Det går inte med dessa partiers rådande politik och framför allt inte med deras budgetram”.

Läs artikeln

Hur många flickor ska behöva könsstympas?

Expressen Debatt 210622:

”I Frankrike behandlas just nu ett förslag om att kriminalisera så kallade oskuldsintyg och oskuldsoperationer. Sverige bör omgående ta efter det franska exemplet och göra likadant.
Vi menar att det inte kan anstå ett land som Sverige som kommit så långt med den svenska jämställdheten att låta bli. I alla fall inte om man vill att jämställdheten ska gälla alla flickor och kvinnor i Sverige”.

Läs debattartikeln

Analfabetismen – en bortglömd del av integrationspolitiken?

Altinget 210520:

Problemet diskuteras sällan, trots att vi vet att det finns bland både män och kvinnor.
Den drabbar i större utsträckning kvinnor på grund av hedersförtryck, då många blir bortgifta som barn. Men också på grund av fattigdom. Varken SFI eller vanliga skolor har några särskilda erfarenheter av att jobba mot analfabetism.

Här ställer Amineh ett antal frågor till utbildningsminister Anna Ekström inför en riksdagsdebatt.

Läs artikeln

Jag vägrar vara tyst

Altinget 210517:

”Jag vägrar att vara tyst. När det borgerliga ekonomisk-politiska tänkandet omfattar alla riksdagspartier är det mitt ansvar som socialist att visa att det finns en annan väg att gå. Jag kräver en ekonomisk politik för flertalet. I min följdmotion till vårpropositionen bryter jag helt med det finanspolitiska ramverket, åtstramningsdoktrinen. Min finanspolitik har full sysselsättning som mål. Statsbudgeten får gå med så stora underskott att det målet nås. Jag är ute efter samhällsekonomisk balans, inte budgetbalans. Genom omfattande satsningar på skola, vård, omsorg, bostadsbyggande, upprustningar av infrastruktur med mera, samt en allmän anställningsgaranti, skapas arbete och välfärd åt alla”.

Läs artikeln

Efter 16.12 får ni ingen lön, kvinnor

Aftonbladet Debatt 210225:

”Trots att kvinnor har högre utbildning än män tjänar kvinnor fortfarande mindre. Kvinnors heltidslöner är i genomsnitt 9,9 procent lägre än mäns. Det motsvarar 3 700 kronor i månaden och 44 400 kronor på ett år. Omräknat till tid betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16:12 varje dag, medan män får betalt för hela sin arbetsdag”, skriver Amineh tillsammans med andra aktiva i 16:12-rörelsen.

Läs mer