”Upptill kamp för strejkrätten!”

SVT Opinion 190429:

”Amineh skriver om strejkrätten tillsammans med Bengt Berg och Emil Boss:
”Strejk har varit ett av arbetarklassens viktigaste vapen sedan industrialismens genombrott och utan denna demokratiska rättighet kommer arbetarrörelsens kamp för rimliga löner och mänskliga villkor att gå förlorad!”

Läs mer