Regeringens och polisens arbete mot hedersrelaterat våld

Almedalen 190702

Almedalen 190702

Kommer du till Almedalen i år?
Missa inte Varken hora eller kuvads seminarium i Vårdklockans kyrka på tisdag
kl 17.00!
Lyssna till Amineh, Carin Götblad från Polismyndighetens nationella ledningsgrupp, jämställdhetsminister Åsa Lindhagen, Elisabeth Björnsdotter Rahm, Susanna Udvardi, Sakine Madon, Helena Vilhelmsson, Carina Ohlsson och Cecilia Elving.
Samtalsledare är Per Westerberg, f.d talman, och Carina Hägg, f.d riksdagsledamot
för (S).

Läs mer

Förslag om utreseförbud: Positiva reaktioner

Amineh i radiointervju 190625

Sveriges Radio 190625

Det finns en riksdagsmajoritet för att förhindra barnäktenskap och könsstympning genom att införa utreseförbud för vissa minderåriga.
Det visar Ekots rundringning.
Amineh är positiv till förslaget, trots att hennes parti ännu inte vill ge något besked i frågan.

Lyssna till radioinslaget här!

”Skolverket visar en beröringsskräck kring hedersförtryck”

Skolvärlden 190601

Skolvärlden 190601:

Skolverket har fått i uppdrag att göra en översyn av skolans olika läroplaner för att förbättra undervisningen i kunskapsområdet sex och samlevnad. I direktiven angavs särskilt att myndigheten skulle beakta frågan om hedersrelaterat våld och förtryck. När Skolverket nu redovisar sitt uppdrag så lämnar man ett förslag där uttrycket ”hedersrelaterat våld och förtryck” inte nämns i läroplanerna. Den nya texten innehåller bra formuleringar om att eleverna ska bli medvetna om sina rättigheter och att ”sexualitet och relationer ska präglas av frivillighet, ömsesidighet och respekt”. Men man vill inte uttryckligen tala om hedersförtryck, och hänvisar till ett samråd av anonyma experter som menar att uttrycket är ”svårtolkat” och riskerar ”leda till att olika grupper ställs mot varandra”.

Läs mer