V-ledamoten kräver omröstning – vill delta i riksdagsarbetet igen

Expressen 181027

Nu kräver Amineh, med hänvisning till partiets stadgar, en rådgivande omröstning bland partiets medlemmar om förtroendet för henne! Syftet är att hon aktivt ska få delta i riksdagsarbetet.

Läs artikeln i Expressen!

Medlemsomröstning

§ 149 Rådgivande omröstning bland partiets medlemmar kan beslutas
av partistyrelsen. Rådgivande omröstning skall även genomföras om
partiföreningar, som tillsammans omfattar minst en tredjedel av partiets
medlemmar efter beslut på medlemsmöte så begär.
§ 150 Propositionsordning och former för genomförande av rådgivande
omröstning beslutas av partistyrelsen.
§ 151 Omröstningen sker med slutna sedlar på partiförenings medlemsmöte.
§ 152 Resultat av rådgivande omröstning, som skall noteras i röstprotokoll,
sammanställs och redovisas till partistyrelsen av distriktsstyrelsen.

Upprop riktat till Vänsterpartiets ledning

Upprop 181020

Detta upprop skickades den 14 oktober till Vänsterpartiets partistyrelse, riksdagsgrupp och tidningen Flamman.

Sista dag att underteckna digitalt är den 2 november 2018.

Flamman avböjde att publicera uppropet på sin debattsida. men skrev den 19 oktober en notis i papperstidningen. Uppropet var avsett för publikation. Nu när uppropet är känt inkommer det frågor om textens innehåll och vilka som undertecknat. För att undvika spekulation publiceras här texten. Frågor om detta kan besvaras på epost: martin.loof@gmail.com

Vill du underteckna uppropet: Upprop Vänsterpartiet

Fortsätt läsa

Upprop kräver lösning på konflikt i Vänsterpartiet

I gårdagens nummer av Flamman kunde följande notis läsas. Konflikten mellan Amineh Kakabaveh och partiledningen måste lösas. De menar de över drygt 150 personer de flesta Vänsterpartister som skickat en protestlista till partiledningen. Amineh Kakabaveh har de senaste åren inte tilldelats någon utskottsplats av partiledningen, något som undertecknarna menar måste åtgärdas.

”Riksdagsgruppen har ett mandat att fördela utskottsuppdrag inom sig, men politiskt förtroende är inte en intern angelägenhet för riksdagsgruppen, utan handlar först och främst om en relation till väljare och partimedlemmar.” skriver man i brevet. Bland undertecknarna finns flera Vänsterpartister med tunga positioner inom partiet på lokal nivå.

Internationella Flickadagen


Idag på den internationella Flickadagen lyfter vi flickors rättigheter här hemma och i världen. 650 miljoner flickor i världen gifts bort innan de fyller 18 år. Alltså 650 000 000 barn som hindras gå i skolan eller fortsätta sin skolgång. Miljontals barn tvingas till farligt barnarbete. Många barn, främst flickor, arbetar som hemhjälp. Flickor hör till de mest utsatta, eftersom ingen ser vad som försiggår inom hemmets väggar. Utsatthet för olika former av övergrepp av sina arbetsgivare.

I krig och konflikter är främst barn, flickor och kvinnor drabbade. Vi glömmer aldrig t.ex. Yezidiflickorna som utsattes för IS islamistiska fundamentalistiska barbariska övergrepp och våldtäkter, flickorna som bortrövades av Boko Haram i Nigeria eller flickorna i Kongo- Kinshasa som utsatts för övergrepp och våldtäkter.

Enligt FN är omkring 200 miljoner flickor och kvinnor könsstympade.
Idag är det också ett år sen Metoo startade. Tiotusentals kvinnor och flickor har vittnat om sexuella övergrepp. Många av dem var unga flickor när övergreppen skedde. Av Sverige, som medlem i FN:s säkerhetsråd, förväntas att de går i bräschen för att lyfta kvinnor och flickors situation, både nationellt i våra förorter där företeelser som barn- och tvångsäktenskap förekommer, där tusentals flickor och kvinnor inte får bestämma vem de ska gifta sig med, vilken utbildning de ska välja, vilken klädsel eller vem de ska umgås med m.m. Sverige måste våga agera internationellt mot övergrepp och diskriminering som i många länders lagar finns trots att de är medlemmar i FN.
Nolltolerans måste gälla mot erkännande av barnäktenskap i Sverige.
Nolltolerans mot arrangerade äktenskap
– Könsstympning
– Könsapartheid med religiösa och kulturella förtecken.
– Ingen slöja på barn

//Amineh Kakabaveh, ordf. Varken hora eller kuvad