Tag Archives: demokrati

Artikel om situationen rörande mänskliga rättigheter i Turkiet

Tillsammans med Jan Lindholm och Desirée Pethrus har jag skrivit följande artikel om situationen i Turkiet. Idag publicerades den på SVD Brännpunkt.

______________________________________________________

Chockerande försämring när det gäller mänskliga rättigheter i Turkiet

I samband med att Turkiet blev kandidatmedlem i EU och en tid därefter har demokratiska politiska krafter i Europa hoppats på en demokratisk utveckling i landet. Turkiet genomförde också en rad förändringar i sin lagstiftning som pekade i den riktningen. Många i Europa hoppades på ett slut på statens våld mot journalister, författare, forskare och andra intellektuella. Så har dock inte blivit fallet. Brotten mot mänskliga- och demokratiska rättigheter fortsätter.

I dag sitter ett hundratal journalister och författare fängslade eller lever under hot om att efter ett frisläppande åter bli fängslade, vilket flera människorättsorganisationer protesterat emot.

En av dem är Ragip Zarakolu, författare och förläggare, som nyligen släpptes efter internationella påtryckningar. Han hade tidigare fängslats vid upprepade tillfällen och utan bevisning utsatts för grundlösa beskyllningar om brott mot Turkiets lagar. Anklagelserna mot honom har dock aldrig tagits tillbaka i samband de olika tillfällen han frigivits. Zarakolu upplever sig därmed intellektuellt lika fängslad i frihet, som när han satt bakom fängelsets murar.

Den kurdiske författaren, advokaten och människorättsaktivisten Muharrem Erbey sitter sedan slutet av 2009 fängslad i Diyarbakir. Han är bland annat anklagad för att ha smutskastat den turkiska staten under ett seminarium i Sveriges riksdag. Det han delgav seminariedeltagarna var en enkel faktaredogörelse för vad som hänt honom själv i Turkiet. Han delgav därmed åhörarna uppgifter om den turkiska statens sätt att hantera kritik – uppgifter som för de allra flesta i auditoriet endast var en ytterligare bekräftelse på vad så många andra under årens lopp vittnat om.

Fängslandet av Erbey är i dag bara en bekräftelse på att han haft rätt i sin kritik av den turkiska staten.

Ännu ett av dessa absurda fall rör professor Busra Ersanli, 61, som sitter fängslad anklagad för terrorbrott. Verklig bevisning saknas helt och hållet. Professor Ersanli är forskare och undervisar på universitetet. Man använder exempelvis hennes egen forskning om kurderna, som hon i decennier arbetat med på universitet och som föreläsare, emot henne. Hennes förbrytelse består också i, enligt den turkiska staten, att ha undervisat i sina universitetsämnen vid det politiska partiet BDP:s politiska akademi, något som i ett demokratiskt land snarast betraktas som en merit. BDP är ett oppositionsparti i det Turkiska parlamentet.

Den turkiska staten har också arresterat journalisten Zeynep Kuray. Detta efter hennes avslöjanden om förekomsten av våldtäkter och misshandel av kvinnor och barn i fängelser och arrestlokaler.

När vi i början av april mötte Busra och Zeynep i Bakirkoy kvinnofängelse i Istanbul kändes allt absurt och overkligt. De har båda en stark drivkraft att lyfta mänskliga rättigheter och det är uppenbarligen hotfullt i dagens Turkiet. Alla som på något sätt stödjer kurdernas rättigheter i skrift eller tal, är i fara och kan fängslas på mycket lösa grunder.

Detta är endast några få exempel på de övergrepp som den turkiska staten begår mot de medborgare som är kritiska till den ordning som råder – en ordning där en grundläggande mänsklig och demokratisk rättighet som yttrandefriheten är undertryckt och kritiker och oppositionella förföljs.

I Europa har man hoppats på en demokratisk utveckling. Såväl Romani Prodi, Carl Bildt med flera har från EU:s sida lovordat de förändringar som för några år sedan genomfördes i den turkiska lagstiftningen. Lagarna har dock inte tillämpats. Orsakerna till detta kan vara tre:

• Ändringarna i lagstiftningen var bara ett cyniskt spel för gallerierna inför ett hägrande EU-medlemskap som skulle kunna ge Turkiet ekonomiska fördelar.

• Den turkiska regeringen har ett mycket svalt intresse för demokratiska fri och rättigheter och tar inte dessa på allvar.

• Den turkiska regeringen inte har full kontroll över den statsapparat som den har att leda och styra, utan andra krafter, den så kallade djupa staten, har fortfarande ett betydande inflytande över den politiska utvecklingen i landet.

Med tanke på hur det ser ut för det hundratal journalister som i dag sitter i turkiska fängelser, såväl turkar som kurder, borde det vara en självklar plikt för den svenska regeringen, riksdagens politiska partier, för svenska journalister och författare, fackföreningar och andra folkrörelser att för demokratins skull protestera mot den turkiska statens undertryckande av yttrandefriheten så att dessa och andra oskyldiga personer snarast frisläpps.

AMINEH KAKABAVEH (V)
riksdagsledamot

DÉSIRÉE PETHRUS (KD)
riksdagsledamot

JAN LINDHOLM (MP)
riksdagsledamot

Annonser

Några ord om ministrarnas flyktinguttalanden

Avslöjande kring uppgörelsen som Carl Bildt och Tobias Billström uppges ha gort, är inte något nytt. Redan när jag kom in på riskdagen 2008 ställde jag en fråga till Bildt ang. saken. Kurdiska tidningar skrev om ministrarnas resa i Irak. KRG motsatte sig också uppgörelsen kring att öppna ambassaden i Bagdad och ett konsulat i Erbil. I utbyte skulle man skicka ca 1700 flyktingar. Jag hade då kontakt med Burhan Habib, då PUK:s representant, och han påstod att Sveriges regering hade lämnat det förslag vi nu hör om. Vi i vänstern regerade då.

Tyvärr följde ingen frågan och medierna var tysta. Ännu värre är deras uttalande gällande hedersförtrycket. Att de relaterar detta problem till Irak och dess befolkning är ytterst stigmatiserande. FN och omvärlden, inklusive befolkningen i Irak och Mellanöstern, menar att kontrollen av kvinnors sexuallitet och att förtrycket är globalt. Detta förtryck ser olika ut i olika samhällen beroende på hur jämlikheten och utvecklingen i ett samhälle är. Ju mer krig, fattigdom, analfabetism, frånvaro av sekularism, desto större är förtrycket av de mest social utsatta och i detta fall är kvinnor. Sveriges vapen handel och trupper i länder där förtrycket är förödande bidrar bara till att större problem uppstår. Historien har visat att nykolonialism inte befriar fattiga och kvinnor. Vi har Algeriet, Irak, Afghanistan, Palestina och flera länder i Latinamerika som exempel. Den lilla humanism som finns kvar i politiken och systemet är i slutändan bara snäppet bättre än SD:s flykting- och asylpolitik. Man stänger mer och mer människor från icke EU-länder till fördel för européer osv.

Facebookgrupp till stöd för utvisningshotade tjejer

Med anledning av två avvisningsbeslut av lesbiska tjejer från Irak har jag tagit initiativ till att starta en Facebook-grupp som vi tipsar alla om att gå med i. Presentationen lyder enligt följande:

Stoppa utvisningarna av hbt-personer

Jag har kommit i kontakt med två unga, lesbiska flickor från Irakiska Kurdistan som har flytt från tvångsäktenskap för att få en fristad i Sverige. Men Migratonsverket vägrar att ge dem någon fristad.

En av tjejernas bror har redan hunnit dödas för att han har hjälpt sin syster att fly ett tvångsäktenskap. Den andra tillhör en mäktig klanfamilj. Att vara kvinna och hbt-person är tydligen inte skäl att få asyl trots att det varje dag mördas flickor i olika delar av Mellanöstern (och framförallt i Irak). Det finns inget stöd att få för att säkerställa dessa flickors frihet, varken i konstiatutionen i Irak eller i de lagar som råder i Irakiska Kurdistan. Även religionen, familjen och den sociala kontexten är till dessa flickors nackdel.

Om ni är emot att Migrationsverket utvisar tjejer i liknande situationer bör ni gå med i denna grupp.

Organisationen bakom uppropet är Varken hora eller kuvad.

Länken till gruppen hittar ni här.

Annonser

Studiebesöken i Diyarbakir (i samband med massrättegångarna)

Angel, Yekbun, Emin (ordförande), jag och Sayim från BDP (foto: Ekim Caglar)
Mitt första studiebesök idag i Diyarbakir var hos  fri-advokatförbundet/Bar Association. Emin Atar som är ordförande för Diyarbakir- avdelningen berättade om läget för de fängslade, politiker, advokater, författare och frihetskämpar som skall ställas inför rätta på måndag. Många av dem häktade sitter i mer än 18 månader utan rättegång. De häktade är advokatförbundets medlemmar. En av de främst omtalade är Muharrem Erbey som bland annat blev arresterad på grund av följande punkter: att han i Sveriges riksdag, i Tyskland och Italien om att i Turkiet brister det för mänskliga rättigheter. Att barn sitter i fängelse utan att veta varför, att mer än 1600 politiska fångar bara i de kurdiska delarna av Turkiet är häktade utan att veta varför. En annan punkt för hans åtal är, han har skrivit ett email till en vän i Bryssel och utryckt något önskan, i en annan punkt står det att Muharrem har pratat med en vän i Diyarbakir att han vill dricka te med personen. Den turkiska staten menar att dessa ord för tedrickandet och önskningar är utryck för ”någon slags kod”, vilket strider mot den turkiska statens värdegrund.  Muharrem är en advokat och ordf. för IHD, människorätts organisation som finns i både Diyarbakir och Istanbul.  Min vän Reyhan Baydemir (bilden) jobbar som advokat för många av de fängslade politiker särskilt kvinnor som ska ställades inför rätta på måndag.  Hon hade inte så mycket tid för oss utan skulle till fängelset på lördag för att träffa sina klienter. Hon sa bestämt att kurdiska kvinnors position inom politikern är avgörande för demokratin. Vi måste kämpa på alla nivåer för att motverka patriarkala, strukturella våldet mot kvinnor både i det offentliga rummet och i hemmet. Våldet mot kvinnor har ökat i hela det turkiska samhället inklusive i kurdiska delarna. Snatteri och våldet bland ungdomar har ökat därför mer än tiotusen baren och ungdomar under 18 år har varit föremål för Fri-advokatförbundet. Antalet kvinnor som är utsatta för olika former av räckningar som hedersvåld, våldtäkter, våld i närarelationer m.m. har ökat. Många av dessa kvinnor inte har råd till någon advokat därför ställer upp IHD och fri-advokatförbundet för dessa kvinnor och barn.

Både Bar Associassion och IHDs medlemmar hade mycket att göra. De är oroliga inför måndagens rättegångar som ska äga rum i tre dagar för den 151 och för mer än 1600 personer bland de Muharen pågår  rättegångarna till den 12e nov. Man menar på att eftersom dessa rättegångar är politiska rättegångar och de häktade har anklagats för att de har ställt upp för BDP-(Freds- och Demokratipartiet ) i Kommunalvalet mars 2009. Dessa fängslade utöver de advokater och journalister, intellektuella, finns 1500 kommunpolitiker som borgmästare, kommunalråd och medlemmar i BDP. Majoritetens åtalspunkt deras medverkande i demonstrationer, antingen de har anordnat eller själv demonstrerat och utryckt sitt missnöje mot statsapparaten. Samtliga 151 är åtalade p.g.a. samrör med PKK. Därför menar alla som jag träffade idag menar att rättegångarna kommer att vara avgörande för Turkiets framtid- fred och frihet eller krig är slutsatsen.

Reyhan och jag
Nästa möte var med Nejat Yaruk ordförande för BDP i Diyarbakir berättar att han och hans kamrater inte hniner trycka något visitkort eftersom han är den 7e företrädaren alla eftervarandra har blivit fängslade, namn på ordf. och andra politiker samt partiet BDP ändras ofta- han skämtar helt enkelt eftersom BDP har tvingats att byta namn så många gånger inklusive partiledare osv. Han menar att målet är för BDP demokrati, mänskliga fri- och rättigheter i den måste finnas rätten till modermål för kurdiska barn. Nyligen har Erdogan krävt av Tyskland undervisning i turkiska måste gälla för de turkiska medborgarna i Tyskland, men i hans hemland finns kurder, syrianer, assyrier, armenier, kurder som största folkgrupp inte har rätt till sitt eget språk. Så dubbelmoral är Erdogan.  Det som BDP har åstadkommit är könsfrågan. Kvinnorna har kunnat ta sin plats i politiken, styrandeorgan och i parlamentet, jämfört med andra etablerade partier i landet har BDP lyckats med kvotering på 40%. Men det innebär inte att jämställdhet råder, tradition, religion, fattigdom och etniskförtryck samverkar för att kvinnor inte är jämställda. Nejat menar att AKP regeringen med islamisten Erdogan i ryggen gör att kvinnorna ska dras tillbaka till hemmet och ute ska de uppträdda i slöjan. På frågan om slöjan menade Nejat det ska vara fritt för varje individ att klä sig som man vill, den liberala hållningen som väst. Istället för att prata om kön neutralisera man hela könsproblematiken i detta finns även flickebarn som inte har ett eget val. Det är inte meningen att gå in på denna debatt i detta sammanhang med eftersom hela kampen för demokrati och befrielse måste handla om både könen oavsett nationalitet och tillhörighet. Kvinnor har också olika tillhörighet precis på samma villkor som män eller?

Yekbun, jag och BDP-ordföranden i Diyarbakir, Nejad Yaruk (foto: Ekim Caglar)

Annonser

Mitt tal från Kurdiska rådets demonstration i juli

Demonstrationsdeltagare vänner,

Idag står vi här igen för att fördöma våldet mot minoriteter, särskilt det kurdiska folket som den turkiska staten gör sig skyldigt till.

Den turkiska statens repression och brist på respekt för mänskliga rättigheter har drabbat i år hundrade både minoriteter däribland kurder men också socialister och fackliga aktivister.  Man kan säga att mer än 70-miljor turkiska medborgare drabbas av bristen på respekt för demokrati och mänskliga rättigheter.

I decennier har staten Turkiet och Iran bombat gräsområden i Kandilbergen. Jordbruket, infrastruktur och byar förstörs och miljön tillfogats allvarliga skador.
Detta har drabbat tusentals oskyldiga människor särskilt barn som tagit hand om boskap har mördats och skadats i jakten på PKK och PJAK.

Jag har själv bevittnat detta under min studieresa i slutet av förra året när jag besökte några läger i närheten av Kandilbergen. Tusentals människor, särskilt kvinnor och barn har tvingats lämna sina hem och egendom för att undan komma bomningarna som de iranska och turkiska regimerna orsakat.

Allt detta händer i skuggan av det sk demokratiska öppningen som Turkiet har förmedlat till en fredlig dialog med olika delar av civilsamhället däribland med Demokratiska samhällens parti BDP i syftet att lösa minoriteternas mänskliga, kulturella och politiska rättigheter. Under denna process har det truckiska parlamentet med stor majoritet beslutat att tillåta fortsatta militära anfall utanför det egna landets gränser.

Om Turkiet menar allvar med att anpassa sin lagstiftning och bana väg för en EU-anstludning, ter sig detta beslut minst sagt egenartat ur folkrättslig synpunkt. Är det verkligen möjlighet att i ett parlament i demokratisk ordning fatta beslut om att angripa ett annat land, kan man fråga sig.

Turkiets bristande respekt för kurdernas mänskliga rättigheter har varit ett av hindren för landets anslutning till EU. Turkiet har de facto försökt att övertyga EU att dessa frågor har beaktats genom juridiska reformer som tillåter kurderna att publicera sig och använda sitt språk i etermedia samt även privat undervisning i kurdiska språket.

Dessa steg är dock inget annat än kosmetiska förändringar och det kurdiska folket, språket och kurdiska kulturen lever under fortsatt förtryck.

Fängelserna i Turkiet är fyllda av barn och mindreåringar, mer än 5000 bara kurdiska barn sitter i fängelse och är dömda enligt terroristlagen, det enda som de flesta har gjort sig skyldiga till är att kasta sten.

Det har säkert hänt att barnen kastat sten vid demonstrationer, men den turkiska staten aldrig har brytt sig om dessa kurdiska fattiga barn som inte har någon fritidsaktivitet eller skolgång istället för att tvingas till vissa handlingar som den truckiska staten anser vara brottsling.

 I själva verket är det inte barnen som är brottslingar utan det är den truckiska staten och militär som har blod på sina händer och samveten därför ska de ställas inför rätta och inte barnen.

Mötesdeltagare,

Det gäller samma Ang politiska och demokratisk valda politiker. Mer än 3000 folkvalda politiker bara de kurdiska delarna av Turkiet är fängslade på grund av att de har politiska åsikter som inte är förenligt med den turkiska staten.

Vänsteraktivister, människorättsaktivister, studenter, fackliga ledare m.m. slås ned blodigt och fängslas i Turkiet pga brist på demokrati och yttrandefrihet.

Mötesdeltagare, Historien har visat att våld föder våld och ingen fred är möjligt utan fredliga medel. Därför ska vi slå vakt om det fredsbudskap som denna manifestation uppmanat till.

Därför ska vi fördumma all våld och blod utgjutning som bägge sidor har gjort sig skyldiga till att civila och oskylda människor har skördat offer. Därför måste vi lägga våra röster vid  100-tals vänster, och människorättsaktivister som krävt att det måste råda vapen vila från bägge parter.

Även om det turkiska statens angrepp och förtryck av kurdiska folket proportionligt är mer och vidrigt, men bägge sidor måste ta ansvar att våld och blod aldrig ska användas i fredens namn.

Vi kräver frigivning av alla fängslade barn och den truckiska staten måste uträtta andra lagar och former av ungdomsdomstol för de barn som hamnar i situationer av brottslighet

Vi kräver att alla politiska fångar och däribland BDPs medlemmar ska omedelbart friges

Sist och inte mist Turkiet måste respektera minoritets rättigheter och kurdernas rättigheter för att freden ska vara verklig.

Annonser

Res en staty på Fadime Sahindal

Med anledning av gårdagens inslag i studio 1 ang. hdersroblematik och kvinnors mänskliga rättigheter vill jag att ni läser motionen längre ner i detta inlägg, en motion som jag på olika sätt har lyft i Sveriges riksdag samt för politikerna i Uppsala.

Jag lyfte detta på årsdagen på det tragiska mordet på Fadime Sahindal, då vi föreningen VHEK  i vanlig ordning hedrar hennes minne och anordnar seminarier. För mig, VHEK och likasinnade, som vill resa en staty av Fadime, handlar det inte om någon ytlig symbol – det handlar om invandrade flickors och kvinnors mänskliga fri- och rättigheter i det svenska samhället som lagstadgats i de olika internationella och nationella lagarna. När man hör på inslaget i studio 1 i går den 11 feb 2010, så vet man hur fruktansvärd vissa syn på kvinnors sexualitet är. Visar menar helt öppet att de tycker att vi kvinnor som har relation utanför äktenskapet är smutsiga, ”horor” utan värde. Men frågan är att om kvinnor är smutsiga när de haft samlag med en man, så borde också de tänka att det är samma sak för männen, som således bör bli ”horor”. Nejdå, det är medvetet val att det handlar om att kontrollera kvinnas sexualitet genom kyskhetskulturen, med följder som t.ex. oskuldkontroller.

 

Förslag på bronsstaty på Fadime Sahindal

 

Det har gått sju år sedan Fadime Sahindal mördades av sin egen far. Hon dödades för den kamp hon förde om rätten att själv bestämma över sitt liv och sin framtid. Enligt familjen hade Fadime vanhedrat dem genom sina livsval och sin pojkvän. För att återupprätta den förlorade hedern gentemot släkten straffades hon med döden.

Fadime kämpade mot hedersförtryck och för alla flickors samma rättigheter oavsett etniskt ursprung. Redan som ung (hon var ju ung – går det då att skriva redan som ung?) kände hon sig tvingad att föra denna kamp även i media och i det offentliga rummet. På ett seminarium i Sveriges riksdag, den 20 nov 2001, höll hon ett känslosamt tal om den situation som hon och tusentals andra flickor och kvinnor befinner sig i. Under konstant dödshot, med enastående mod utmanade hon både samhället och politikerna som svek och de egna konservativa grupperna som sanktionerade eller blundade inför kyskhets- och hedersetikens konsekvenser. (Allt detta medan hon levde under konstant dödshot.)

Det tragiska mordet på Fadime Sahindal väckte debatt och ilska. Kampen mot den hederskodex som såväl flickor och kvinnor som pojkar och män tvingas inrätta sina liv efter fortgår (lång och svår mening). Men fortfarande faller tusentals människor offer för hedersrelaterat våld och förtryck världen över, så också i Sverige. I media kan vi läsa om så kallade köksolyckor och balkongflickor, om oskuldsintyg och mödomshinneoperationer, om barn som tvingas att ingå äktenskap mot sin vilja och en permanent diskriminering av många flickor och pojkar i namn av en kollektivistisk kyskhets etik.

Vi menar att det vore på sin plats att Sveriges Riksdag hedrade minnet av Fadime Sahindal och reste ett minnesmärke över hennes tal och gärning. Kampen mot hedersförtryck är i grund och botten en kamp för mänskliga rättigheter och alla människors lika värde.

Att riksdagsstyrelsen fattar beslut om att resa en bronsstaty i Uppsala till minne av Fadime Sahindal och i dess anslutning citera delar av hennes tal på svenska, engelska och kurdiska.

Annonser

Debattartikel i Sydsvenskan om Iran

Vänstern i Sverige och Europa måste avkräva den hittills mycket splittrade iranska oppositionen ett tydligare konkret program. Hur ställer den sig till förhållandet mellan stat och moské? Hur kommer statskicket att vara utformat? Hur vill den stärka kvinnornas ställning? Hur vill den förändra rättsväsendet och stärka de mänskliga rättigheterna? Vad avser den att göra för att stärka de nationella minoriteternas ställning? Hur ställer den sig till kurdernas krav på nationellt självbestämmande?

Läs hela här.

Annonser