Riksdag

riksdagen-sidbild

Amineh är ordinarie riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Här kan du se exempel på vad hon gjort i riksdagen:


Budgetmotion


Med anledning av prop. 2019/20:100 2020 års ekonomiska vårproposition
Motion 2019/20:3601


Interpellationer


Könsdiskriminering i Iran
Interpellation 2019/20:2


Fängslade strejkande arbetare i Iran
Interpellation 2019/20:4


Förebyggande av hedersförtryck i skolan och bortförande av barn
Interpellation 2019/20:12


Kurderna och Turkiet
Interpellation 2019/20:30


Turkiets invasion i norra Syrien
2019/20:51


De politiska demonstrationerna och protesterna i Iran
Interpellation 2019/20:163


Sverige och den internationella feministiska kampen
Interpellation 2018/19:85


Turkiet inför valet 2019
Interpellation 2018/19:123


Iranska kvinnor
Interpellation 2018/19:130


Sverige och den internationella feministiska kampen
Interpellation 2018/19:129


Turkiets kränkningar av irakiska Kurdistan
Interpellation 2018/19:87


Folkens situation i Mellanöstern
Interpellation 2017/18:549


Politiska fångar i Iran
Interpellation 2017/18:1


Studieförbundet Ibn Rushd
Interpellation 2017/18:373


Turkiets hot mot Afrin och kurderna i Rojavaprovinsen i Syrien
Interpellation 2017/18:331


Rättsosäkerheten i Iran
Interpellation 2017/18:502


Globalt kvinnoförtryck
Interpellation 2016/17:206


Situationen i Turkiet
Interpellation 2016/17:165


Utvecklingen i Turkiet
Interpellation 2016/17:138


Hotande inbördeskrig i Turkiet
Interpellation 2015/16:324


Barnarbetet i världen
Interpellation 2015/16:47


Närings- och innovationsministerns resa till Iran
Interpellation 2015/16:164


Turkiets krigspolitik
Interpellation 2015/16:15


Förföljelse av kvinnor i Sudan
Interpellation 2015/16:781


IS grymheter mot kvinnor och barn
Interpellation 2014/15:143


Kvinnors och barns situation i Palestina
Interpellation 2014/15:583


Invandrade kvinnors situation på arbetsmarknaden
Interpellation 2014/15:301


Kvinnors och barns situation i Palestina
Interpellation 2014/15:583


Klausulen om investeringsgaranti i frihandelsavtalen med Kanada och USA
Interpellation 2014/15:26


Plundring, folkfördrivning och brott mot mänskliga rättigheter i östra Kongo
Interpellation 2014/15:91


Situationen för flyktingar från Syrien
Interpellation 2013/14:60


Bostadsbristen
Interpellation 2013/14:154


Kvinnors rätt till sin egen kropp
Interpellation 2013/14:315


Lagförslag som legitimerar pedofili och våldtäkt mot barn i Irak
Interpellation 2013/14:408


Inbördeskriget i Syrien och destabiliseringen av läget i Mellanöstern
Interpellation 2013/14:390


Inbördeskriget i Syrien och destabiliseringen av läget i Mellanöstern
Interpellation 2013/14:365


Vinstutdelning i de allmännyttiga bostadsföretagen
Interpellation 2012/13:295


Kvinnor och barn i rättens gränsland
Interpellation 2012/13:451


Situationen i Iran
Interpellation 2012/13:150


Löneskillnaderna mellan män och kvinnor
Interpellation 2012/13:312


Inbördeskriget i Syrien
Interpellation 2012/13:335


Upprustning av flerfamiljshus
Interpellation 2012/13:256


Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjourer
Interpellation 2012/13:444


Bostadsfrågor
Interpellation 2011/12:420


Subventioner inom bostadssektorn
Interpellation 2011/12:20


Turkiets förtryck och krig mot kurderna
Interpellation 2011/12:100


Kraftfulla sanktioner mot den syriska regimen
Interpellation 2011/12:127


Kvinnors mänskliga rättigheter och vapenexport
Interpellation 2011/12:283


Systembolagets vinimport och vingårdsarbetarnas levnadsvillkor
Interpellation 2011/12:342


Barn i sekundärboende
Interpellation 2010/11:259


Bekämpande av fusk vid ombildningar
Interpellation 2010/11:215


Bekämpande av fusk vid ombildningar till hyresrätter
Interpellation 2010/11:202


Situationen för invandrade kvinnor på arbetsmarknaden
Interpellation 2009/10:212


Tvåårsregeln i utlänningslagen
Interpellation 2009/10:9


Kvinnornas situation i Palestina
Interpellation 2009/10:360


En långsam och ständigt pågående etnisk rensning
Interpellation 2009/10:359


Tvångsgifte och arrangerade äktenskap
Interpellation 2009/10:247


FN:s barnrättskommittés kritik av Sverige
Interpellation 2009/10:114


Barnäktenskap
Interpellation 2008/09:2


Vårdnadsbidraget och segregationen
Interpellation 2008/09:151


Vårdnadsbidraget och segregationen
Interpellation 2008/09:151


Våldtäkter och övergrepp mot kvinnor och flickor i krig
Interpellation 2008/09:488


Lagstiftning om skolkuratorer
Interpellation 2008/09:522


Religiösa skolor
Interpellation 2008/09:324


Försörjningsstöd för lokalresor i socialbidragsnormen
Interpellation 2008/09:317


Kvinnors deltagande i fredsprocesser
Interpellation 2008/09:312


Könsblind regeringsform
Interpellation 2008/09:107


Avvisningar till Irak
Interpellation 2007/08:601


Sverige, EU och den kritiska dialogen med den iranska regimen
Interpellation 2007/08:512


Skriftliga frågor


Den allvarliga situationen för Bolivias folk
Skriftlig fråga 2019/20:384


Protester i Chile
Skriftlig fråga 2019/20:226


Nya angrepp på demokratin i Turkiet
Skriftlig fråga 2018/19:906


Mänskliga rättigheter i Iran
Skriftlig fråga 2018/19:903


Kränkningar av mänskliga rättigheter i Pakistan
Skriftlig fråga 2018/19:368


Könsstympning
Skriftlig fråga 2018/19:152


Hungerstrejk för mänskliga rättigheter i Turkiet
Skriftlig fråga 2018/19:13


Den iranska regimen och tortyren
Skriftlig fråga 2018/19:70


Israels massaker i Gaza
Skriftlig fråga 2017/18:1314


Turkiet och flyktingspionage
Skriftlig fråga 2017/18:1242


Sveriges, EU:s och Turkiets användning av Interpol
Skriftlig fråga 2017/18:853


Irans behandling av fackliga ledare
Skriftlig fråga 2017/18:262


Allt Amineh interpellerat eller frågat ministrarna om kan du hitta längst ned på hennes sida på riksdagen.se.

Utöver riksdagsarbetet har Amineh tagit initiativ till ett stort antal seminarier i riksdagen och även på ABF, samt varit ordförande i Varken hora eller kuvad samt varit på oräkneliga möten landet runt ofta med anledning av sin bok ”Amineh – inte större än en Kalasjnikov”, men också beroende på ett allmänt intresse för hedersproblematiken och utvecklingen i Mellanöstern.

Amineh har vidare anordnat en stor förberedelsekonferens i riksdagen inför en stor internationell konferens i Rio de Janeiro om barns situation i världen där fackliga organisationer, Rädda Barnen, Röda Korset m.fl. deltog. (Sändes på SVT Forum).