Förortsfeministernas kamp för lika rättigheter i samhället!

jarvaveckan-180617

Varken hora eller kuvad avslutade Järvaveckan med ett panelsamtal om förortsfeministernas kamp för lika rättigheter och möjligheter i det svenska samhället. Evenemanget arrangerades tillsammans med Blå Vägen i Tensta och medverkade gjorde, förutom Amineh, Zeliha Dagli, Fatemeh Seydalzadeh och Nancy Kaur Minglani.

Varken hora eller kuvad har delat tält med Blå Vägen under veckan, där man pratat med folk, delat ut information och sålt böcker.

Annonser

Amineh tilldelas Finn Bengtssons pris för politiskt civilkurage

fnn-bengtssons-pris-sidbild

Idag tilldelades Amineh Finn Bengtssons pris för politiskt civilkurage.
Motiveringen lyder:
”Genom att uppmärksamma radikalisering, klan- och hedersförtryck blottlägger Amineh Kakabaveh i handling och tal och till en avsevärd personlig kostnad, den svenska oviljan att röra vid alltför känsliga ämnen. Hon gör det genom att ta fasta på värderingar som gäller alla, snarare än på särskiljande identiteter.”

”Jag funderade först på om det egentligen är så klokt att ta emot det här priset. När jag tidigare har fått beröm av liberala ledarskribenter och politiker från andra partier så har detta använts mot mig av de inom mitt parti som inte uppskattar mitt arbete mot hedersförtrycket för framförallt barn och kvinnors rättigheter”, kommenterar Amineh på sin Facebooksida, och fortsätter:
”Men jag bestämde mig för att ta emot detta hederspris för politiker som visat civilkurage. Finn är så olika ideologiskt, han är höger och jag är marxist och feminist. Men som demokrat känner jag mig ärad att mina politiska motståndare uppskattar min kamp för allas lika värde, för sekularism och att jag har stått rakryggad, även om det kostat mycket personligt och privat. I mitt riksdagsarbete har jag sökt samarbete och dialog över partigränserna i kampen mot diskriminering och förtryck i hedersnamn, i kampen mot barnarbete, för kurdernas och andra minoriteters rättigheter och för att stödja kvinnors och andra demokratiska fri- och rättigheter i Sverige och internationell. Jag menar att det är fint att bli uppskattad också av politiska motståndare”.

Vi i kampanjgruppen gratulerar Amineh till den fina utmärkelsen!

Den 13 juni uppmärksammade Christian Dahlgren Aminehs utmärkelse i Correns ledare:

Politiker med kurage – Amineh Kakabaveh (V) prisas av Finn Bengtsson (M)

Riksdagsledamoten om slöjkontroll: ”Ett polissystem”

GP:s granskning om förskolepersonal som kontrollerar att barn bär slöja – mot deras egen vilja – gör riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh rasande.
– Det borde vara straffbart. Personal som spionerar på barn åt föräldrarna – jag ser inte ett Sverige som sätter barnen i centrum. Är det föräldrarnas tradition och religion eller barnen vi ska ta hand om?

Läs artikeln i Göteborg-Posten här!

Årsmöte och föreläsning med Mustafa Panshiri

Föreläsning med Mustafa Panshiri

Den 3 juli 2018 höll Varken hora eller kuvad årsmöte på Jakobsbergs Gård i Bredäng, där Amineh fick fortsatt förtroende som organisationens ordförande! Dagen avslutades med en intressant föreläsning av fd integrationspolisen Mustafa Panshiri, som berättade om sin och Jens Ganmans bok ”Det lilla landet som kunde” som handlar om integra-tionen i Sverige. Mycket tid ägnades även åt diskussion och frågor från engagerade åhörare!

Tvärpolitisk motion: Tillsätt en kommission för Dawit Isaak

Dagens Arena 180530

”I ofattbara 17 år har den Eritreanska regimen hållit Dawit Isaak.fången. I dag önskar vi att regeringen bifaller vårt motion om en undersökningskommission för att utreda Dawit Issak samt alla andra fängslade svenska medborgare som är tillfångatagna i diktaturer, skriver Amineh i Dagens Arena tillsammans med 10 riksdagsledamöter och andra företrädare!

Läs artikeln här!

Seminarium om statliga bidrag till antidemokratiska föreningar

Seminarium Riksdagen 180522

Den 22 maj anordnade Varken hora eller kuvad, i samarbete med Riksdagens tvärpolitiska nätverket mot våld och diskriminering i hederns namn, ett seminarium om statliga bidrag till antidemokratiska föreningar. Medverkade gjorde Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap, Aje Carlblom, antropolog, och Sofie Löwenmark, journalist, tillsammans med en politikerpanel där Amineh ingick. Amineh presenterade seminariet och hälsade välkommen. Moderator var Ann Charlott Altstadt.

Ulf Bjereld berättade inledningsvis om utredningen om stöd till trossamfund och demokrativillkorsutredningen för bidrag till organisationer som inte är trossamfund, och om den delvis motstridiga Europakonventionen.
Demokratikriteriet, som idag är vagt och mångtydigt, ska förtydligas.
Idag saknas bestämmelser om återkallelse eller återkrav av bidrag. Detta föreslås nu i utredningen. Vidare föreslås att besluten flyttas till Myndigheten för stöd till trossamfund, SST, och ett särskilt expertråd som utses av regeringen.
Utredningens förslag är nu ute på remiss och Ulf uppmanar remissinstanserna att inkomma med synpunkter!

Aje Carlbom redogjorde för sin rapport om Muslimska Brödraskapet, och organisationer associerade till dem. FIOE; Federation of Islamic Organisations in Europe, är en paraplyorganisation för aktivism kopplad till Muslimska Brödraskapet. Den svenska representanten är IFIS; Islamiska förbundet i Sverige.
FIOE jobbar enligt identitetspolitisk grund och anser att muslimer är enhetlig grupp behöver skyddas från inflytande utifrån. Muslimska Brödraskapets aktivister är framgångsrika i att bygga upp strukturer och vill erkännas som islams röst i Europa.
Varför lyckats de? Svaret kan skönjas i mångfaldsideologin; samhället bör vara präglat av religiös mångfald, och i politisk okunnighet. Politiska partier har hjälpt till lyfta fram  organisationer associerade till Muslimska Brödraskapet då man velat föra dialog.
Djupgående studier krävs i hur dessa organisationer ställer sig till jämlikhet, minoriteter, m.m. Under tiden förespråkar Aje ett moratorium, en andningspaus, för bidrag till religiösa samfund.

Ann Charlott Altstadt påpekade riskerna med att samarbeta med organisationer som har en världsbild där samhället genomsyras av rasism och islamofobi, och hur svårt det blir att dra in stödet då!

Aje underströk skillnaden mellan fromhetstroende muslimer och islamister. De senare anser att samhället ska styras utifrån koranen och haditherna.

Sofie Löwenmark berättade om sin studier av MUCF och föreningar som beviljats stöd av dem. Föreningar med fel ingång som utgör en stor fara och bidrar till polarisering i ett samhälle där segregationen redan är stor!
SFM; Sveriges förenade muslimer, i Göteborg var under många år ett nav för den radikala islamistiska miljön och hatpredikanter bjöds regelbundet in. Trots detta tilläts de representera Göteborgs muslimer. Efter Sofies granskning har bidragen dragits in. Därefter har de blivit mer öppet radikala och Sofie tycker det är bra att de nu visar sitt rätta ansikte så att det blir tydligt för fler.

Ann Charlott Altstadt påpekade att nationella bidrag till minoriteter skapar identiteter som inte funnits tidigare, ett civilsamhälle finansierat av staten. Ett helhetsgrepp behövs på hela bidragssystemet

I paneldebatten ställde sig moderaternas representant positiv till religiösa samfund men skeptisk till bidrag. Hårdare krav bör ställas.

Socialdemokraternas representant ansåg att folkrörelsesverige och det civila samhället är värda att stå upp för. Han ville slå vakt om bidragen till trossamfund och organisationer, men krav måste ställas. Alla människor ska på lika villkor kunna utöva religion, men inte extremism!

KD påpekade att vi har ett system som gjort många bidragsberoende. Bidrag har betalats ut även till organisationer som är extrema och vill störta demokratin. De som beviljas stöd måste stå upp för demokratiska värden. Ett helhetsgrepp behövs, gråzonerna måste bort. Remissrundan är viktig. Kriterierna i utredningen är otillräckliga!

MP tyckte den nya utredningen var bra, där statliga bidrag till alla organisationer utreds.  Aje Carlboms idé om moratorium fann de intressant. En andningspaus behövs.

Centerns ansåg att vi svenskar ibland är naiva och dumsnälla, och ställer otillräckliga krav.

Amineh påpekade att endast extremistiska organisationer diskuterats. Stora länder som  Frankrike och Tyskland har inte samma system som vi. Varför kallas inte de rasister? Varför är vi så rädda göra likadant? Vi upplåter inte mark och låter inte vem som helst bygga hyresrätter men tillåter Saudiarabien att bekosta moskeer!

Publikfrågor:
En man påpekade att samma frågor diskuterats sedan 2001. Kvinnor ska ha samma rättigheter som män. Ingår detta, eller är det OK att det inte ingår, i demokratikriteriet?
Svar: Det ingår inte.

Varför ska kvinnoförtryckande religioner få bidrag? Ulf Bjereld uppmanade oss att precisera i remissrundan hur ett förtydligande bör se ut.

Grundlagen borde räcka och ska triumfa religiösa läror!

Amineh berömde Anders Ygeman för att han är beredd att gå längre. Samfund ska inte gå emot kvinnors och homosexuellas rättigheter!

Lisbeth Sunden Andersson (M) avslutade ett givande seminarium.

Se några bilder här!

 

Kamp för kvinnor är en kamp för demokratin

Amineh skriver en artikel i Dagens Arena tillsammans med företrädare för Bred Feministisk Plattform.

”Politiker, myndigheter och det civila samhället måste våga sätta ner foten för att stoppa kvinnofientligt våld och trakasserier. Alla goda krafter behövs för att stå emot den kraftiga backlash som slår mot kvinnors mänskliga rättigheter liksom mot själva grundvalarna för vår demokrati”.

Läs artikeln här

Du har blivit Erdogans springpojke, Gardell

Aftonbladet Debatt 180519

Skarp artikel av Amineh på Aftonbladet Debatt idag!

”I Gardells kretsar säger man sig kritisera maktens diskurser, men han har uppenbarligen inte förstått att uttrycket islamofobi också används i den turkiska propagandan för att misstänkliggöra omvärldens kritik mot regimens inskränkningar av demokratin och yttrandefrihet”.

Läs debattartikeln i sin helhet här!