Motion med anledning av 2020 års ekonomiska vårproposition

Riksdagsmotion 200429

Amineh 200429:

Idag har jag lämnat en budgetmotion under en av de svåraste hälsokriserna – covid 19-pandemin – i modern tid, som har slagit hårt mot vårt samhälle och världen över.
Som oberoende socialistisk riksdagsledamot vill jag visa att nuvarande nyliberal ekonomisk politik som varat i decennier inte är något man ska lita på. Nyliberalismen är inte bärande i kristider. Man har länge påstått att det nyliberala ekonomiska systemet är bärande men har haft helt fel. Det som varit bärande är idag tärande och det som varit tärande är bärande.
Jag vill visa att det finns en annan ekonomiskpolitisk väg bortom nyliberalism och nedskärningspolitik!

Läs motionen

Egen ekonomi för kvinnor ger frigörelse i förorten

ETC 190115

ETC 190115:

Amineh skriver i ETC, tillsammans med representanter från olika kvinnoorganisationer, om unga och äldre kvinnor som blir begränsade i sin vardag pga hedersförtryck. Därför menar de att kvinnor måste bli ekonomiskt självständiga så att de stärker tron på sig själva!

Läs mer!

Hedersförtryck drabbar inte bara unga kvinnor

Expresssn Debatt 180716

De äldre utlandsfödda kvinnorna som kommit hit, levt och lever sitt liv i enlighet med hederskulturens normer är sannolikt de mest osynliggjorde människorna i det svenska välfärdssamhället, skriver Amineh på Expressen Debatt idag, och klargör vilka konsekvenserna blir.

Läs debattartikeln här!