Amineh ger några exempel på sitt politiska engagemang

Mitt arbete som riksdagsledamot har skett med utgångspunkt i de socialistiska och feministiska grundsatser som slås fast i Vänsterpartiets partiprogram. Tyngdpunkten i mitt politiska arbete har varit internationalism, feminism och att uppmärksamma de kvinnor och barn som är mest utsatta: förorternas eller som det heter ”utanförskapsområdenas” kvinnor. I detta arbete har jag vägletts av den verklighetsbeskrivning som uttrycks i partiets feministiska plattform: ”De flesta samhällen vilar på patriarkala strukturer; det kan röra sig om tvångsäktenskap, månggifte, våld mot kvinnor, begrepp som heder och skam och andra normer. Inte sällan används religionen som ett medel att upprätthålla dessa normer. Och inte sällan åsidosätts flickors rättigheter till förmån för patriarkala värderingar.”

Efter att i flera år i motvind ha uppmärksammat och drivit frågor om hedersrelaterat förtryck har det äntligen börjat hända saker på området. Den omfattning av problemet som jag beskrivit har också bekräftats i offentliga kartläggningar och studier. Förra året beslutade riksdagen äntligen om en nolltolerans mot barnäktenskap. Regeringen har i sin regeringsförklaring förutskickat att man kommer presentera förslag om att starka skyddet för offer för hedersrelaterad brottslighet och att skärpa straffen för de som döms för dessa brott. Man vill höja kompetensen hos yrkesverksamma som kommer i kontakt med hedersförtryck och stoppa bidrag till organisationer som sanktionerar barnvigslar och hedersbrott, samt att stoppa etableringen av religiösa skolor. Det är framförallt svenska kvinnor med rötter utomlands som genom sin kamp tvingat politikerna att agera, men detta är samtidigt en kamp som måste fortsätta.

MOTIONER 2017-2019:
(7 stycken + 6 flerpartimotioner)
Under perioden har jag lagt 5 motioner i följande ämnen: För en jämställd skola och ett samhälle utan barn- och tvångsäktenskap, Sveriges roll i förverkligandet av kvinnors och barns mänskliga rättigheter, Sveriges ansvar att skydda kvinnors och barns mänskliga rättigheter, Kurdistans alla fyra delar, Motion om Barnarbete mfl
Ingen av motionerna har partiet givit stöd som kommitté eller partimotion.
En motion till stöd för Dawit Isaak i Eritrea är en flerpartimotion, årlig motion.
Om Vapenexport till Saudiarabien, om invandrade kvinnors situation på arbetsmarknaden.

INTERPELLATIONER 2017-2019
(10 stycken)
Under perioden har jag lagt interpellationer i följande frågor:
Folkens situation i Mellanöstern, Rättsosäkerhet i Iran, Studieförbundet Ibn Rushd, Turkiets hot mot Afrin och kurderna i Rojavaprovinsen i Syrien, Politiska fångar i Iran, Globalt kvinnoförtryck, Folkens situation i Mellanöstern, Turkiets kränkningar av irakiska Kurdistan, Sverige och den internationella feministiska kampen, Den iranska regimen och tortyren, politiska och fackliga fängslande i Iran. Turkiets behandling av politiska fångar, om fängslade ledare i HDP:s folkvalda och politiker, samt kommande val i Turkiet.

SKRIFTLIGA FRÅGOR 2017-2019
(12 stycken)
Under perioden har jag ställt skriftliga frågor till statsråd i följande frågor: Könsstympning, Den iranska regimen och tortyren, Hungerstrejk för mänskliga rättigheter i Turkiet, Situationen i Iran, Turkiets missbruk av Interpol, Israels massaker i Gaza, Turkiet och flyktingspionage, Turkiets missbruk av Interpol, flera skriftliga frågor och interpellationer om bl.a. HDPs ledare och andra politiker, akademiker, journalister, advokater mm som är fängslade i Turkiet, om MR- frågorna i Iran.
Om fängslade fackliga aktivister, om Öcalans isolering i fängelset, om Hungerstrejkande ledamot Leyla Guven i Turkiet. om abortfrågan i El Salvador, pga den politiska krisen besvarade inte övergångsregeringen tre av mina frågor som var ställda strax efter valet.

NÄTVERKSVERKSAMHET
Sedan flera år har jag varit verksam och ordförande i riksdagens tvärpolitiska nätverk mor hedersförtryck, som arrangerat flera välbesökta seminarier om ämnen som könsstympning, kvinnors rättigheter och oroliga mödrar m.m., och som varje år uppmärksammar Fadimedagen.
Jag är också ordförande i följande tvärpolitiska nätverk som bedriver demokratiarbete: Syriska och Iranska samt romska nätverket. Medlem riksdagens nätverk för Palestina, Kurdistan , Chile och Västsahara. Arbetande ledamot i Dawit Issaks Kommitté i riksdagen. Som enda svenska parlamentariker har jag varit arbetande ledamot i ”Parliamentarian network against Child labor”, där Nobelfredspristagaren Kailash Satyarthi från Indien är ordförande.

I mitt arbete med riksdagens nätverk har jag också samarbetat med olika fackliga organisationer, kvinnorörelser och ideella organisationer. I min mobilisering för solidaritet med fackliga aktivister i Iran har jag samarbetat med LO, Transport och Amnesty. I mitt engagemang för journalisten Dawit Issak har jag samarbetat med Svenska Pen, Reportrar utan gränser, Journalistförbundet m.fl. Under perioden har jag också startat nätverket ”Bred Feministiskt Plattform” som samlar breda kvinnorörelser, kvinnoorganisationer för de politiska partierna, Grupp 8, Roks, Sveriges kvinnolobby m.fl.

MEDIA
Under den gångna perioden har jag publicerat ett flertal artiklar i Expressen, Aftonbladet, Svenska dagbladet, Göteborgsposten, Dagens ETC, Länstidningen i Södertälje m.m. Jag har också intervjuats i flera olika personporträtt ibland annat Expressen och P1:s Söndagsintervjun. En annan publicistisk verksamhet är att jag skrivit regelbundet i Förortsfeministen, som startats av Varken hora eller kuvad.

FÖREDRAGS- OCH MÖTESVERKSAMHET
Under senaste åren har jag varit flitigt anlitad som talare och föredragshållare i partiföreningar, olika frivilligorganisationer, fackföreningar, kvinnoorganisationer, myndigheter, skolor, folkhögskolor och universitet. Uppskattningsvis 150 möten per år. Jag har inte bjudits in till något distriktsarrangemang och när jag erbjöd mig att föreläsa på en medlemsutbildning så avbokades jag med påhittade påståenden ”dubbelbokning”.

UPPDRAG JAG HAFT I ANDRA ORGANISATIONER UTANFÖR PARTIET 2017-19:
Varken hora eller kuvad (ordförande), sammankallande i sex av riksdagens tvärpolitiska nätverk, sammankallande i BFP, satt en period styrelseledamot i Humanisternas Riksförbund. Jag har också varit Valobservatör i El Salvador och stödjer FMLN och kvinnokampen i bl.a. El Salvador.

VALRÖRELSEN
I valrörelsen 2018 var jag inte någon av partidistriktets prioriterade kandidater och därför inte involverad i distriktets officiella valrörelse. Istället deltog jag på offentliga möten som partiföreningarna i distriktet inbjöd mig till.

Under valrörelsen skrev jag ett flertal debattartiklar om jämlikhetsfrågor och deltog i flera intervjuer i nationell och internationell media (bland annat för nyhetsbyrån AFP). För att sprida mina artiklar hade jag stor hjälp av ideellt arbetande partimedlemmar som spred mina utspel via en blogg och en särskild Facebooksida. Detta var särskilt viktigt eftersom varken distriktet eller partikansliet velat uppmärksamma mitt arbete under senaste 10 åren som ledamot.

I riksdagsvalet fick jag sammanlagt 3 579 personröster i de båda Stockholmsvalkretsarna, vilket gjorde mig till den mest kryssade vänsterpartistiska ledamoten av oss som idag sitter på Stockholmsbänkarna.

ARBETE I UTSKOTT OCH PARTIGRUPP
Fram till valet tilldelade inte partiet mig något utskott utan jag var bara suppleant i EU-nämnden. Idag är jag inte heller placerad i något utskott och partiledningen har i media förklarat detta beror på att de saknar förtroende för mig. Flera hundra medlemmar runt om i landet har med anledning av detta skrivit ett upprop med krav om att ledningen ska redovisa hur de ”planerar att ta tillvara Amineh Kakabavehs unika erfarenheter och kompetenser i riksdagsarbetet för den kommande mandatperioden”.

För att få mitt förtroende prövat har jag till partistyrelsen uppmanat dem att använda partistadgarnas möjlighet att låta medlemmarna avgöra detta i en rådgivande medlemsomröstning. Varken PS eller riksdagsgruppen har svarat på mina brev. Det bör också särskilt noteras att jag sedan lång tid tillbaka förvägrats det kanslistöd, i form hjälp från kansliets administrativa och politiska sekreterare, som tillkommer alla andra ledamöter i riksdagsgruppen, dvs. stöd och hjälp av politiska och administrativa sekreterare. På grund av den psykosociala arbetssituationen är jag sedan oktober sjukskriven från riksdagsgruppens möten.

Med vänlig hälsning,
Amineh Kakabaveh

1 tanke på “Amineh ger några exempel på sitt politiska engagemang

  1. Pingback: Öppet brev till Al Burke och mötesdeltagarna – Att fundera på inför nästa AssangeMöte | Vetenskapliga partiet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.