Kryssa Amineh Kakabaveh

Upprop 180902

Få av riksdagens ledamöter är så engagerade, aktiva och stridbara – såväl i själva riksdagsarbetet som i sin utomparlamentariska verksamhet – som Amineh Kakabaveh. I sitt politiska arbete har hon uppträtt som en konsekvent demokrat och internationalist med kvinnors och barns rättigheter som främsta arbetsfält. Hon ser som sin internationalistiska plikt att stärka invandrade kvinnors rättigheter i våra storstäders segregerade förorter.
Hon har varit drivande i arbetet mot islamistisk fundamentalism, mot hedersförtryck, tvångsäktenskap, könsstympning, m.m. Som stridbar feminist har hon självklart förtalats och beljugits av dem som vill bevara de privilegier som följer av det traditionella manssamhället. Som socialistisk kurdisk f.d. pershmerga under många år vet Amineh Kakabaveh mer än väl vad och vilka hon kämpar mot.
Amineh Kakabaveh står idag på åttonde plats på vänsterpartiets riksdagslista. Detta är anmärkningsvärt med tanke på det omfattande arbete som hon under mer än två mandatperioder utfört när det gäller internationella frågor i allmänhet och kvinnors rättigheter i synnerhet.
Med tanke på det arbete hon utfört och den kraft hon utgör som förkämpe för kvinnors rättigheter anser vi att alla väljare – oavsett partipolitiska sympatier – som tycker att hedersförtryck och könsapartheid inte hör hemma i en demokrati bör kryssa Aminehs namn på valsedeln den 9 september.
Utan henne förlorar invandrade kvinnor en stark röst och en drivande kraft i Sveriges riksdag!

Johan Lönnroth, f.d. vice ordf. i vänsterpartiet
Marianne Eriksson, f.d. ledamot i EU-parlamentet
Hans Arvidsson, f.d. internationell sekr. i vänsterpartiet)
Raija Kamppainen, SVA-lärare
Kenneth Kvist, f.d. partisekreterare
Arne Ruth, journalist
Haideh Daragahi-Ruth, universitetslärare
Eva Nauckhoff, jämställdhetsrådgivare
Irene Matthis, läkare, Grupp 8
Zehlia Dagli, aktiv förortsfeminist
Inger Stark, aktiv förortsfeminist
Gilda Cordova, socialpedagog
Maria Rashidi, debattör och föreläsare
Maria Nehro, webbredaktör
Margareta Wedborg, professor
Stina Oscarsson, regissör, skribent
Bengt Berg, författare
Åsa Tillberg, jurist
Lars-Erik Backman, journalist
Anita D´Orazio, asylrättsrådgivare
Britt Rundberg, f.d. kommunalpolitiker i Stockholm
Suzanne Osten, regissör. Grupp 8