Seminarium om statliga bidrag till antidemokratiska föreningar

Seminarium Riksdagen 180522

Den 22 maj anordnade Varken hora eller kuvad, i samarbete med Riksdagens tvärpolitiska nätverket mot våld och diskriminering i hederns namn, ett seminarium om statliga bidrag till antidemokratiska föreningar. Medverkade gjorde Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap, Aje Carlblom, antropolog, och Sofie Löwenmark, journalist, tillsammans med en politikerpanel där Amineh ingick. Amineh presenterade seminariet och hälsade välkommen. Moderator var Ann Charlott Altstadt.

Ulf Bjereld berättade inledningsvis om utredningen om stöd till trossamfund och demokrativillkorsutredningen för bidrag till organisationer som inte är trossamfund, och om den delvis motstridiga Europakonventionen.
Demokratikriteriet, som idag är vagt och mångtydigt, ska förtydligas.
Idag saknas bestämmelser om återkallelse eller återkrav av bidrag. Detta föreslås nu i utredningen. Vidare föreslås att besluten flyttas till Myndigheten för stöd till trossamfund, SST, och ett särskilt expertråd som utses av regeringen.
Utredningens förslag är nu ute på remiss och Ulf uppmanar remissinstanserna att inkomma med synpunkter!

Aje Carlbom redogjorde för sin rapport om Muslimska Brödraskapet, och organisationer associerade till dem. FIOE; Federation of Islamic Organisations in Europe, är en paraplyorganisation för aktivism kopplad till Muslimska Brödraskapet. Den svenska representanten är IFIS; Islamiska förbundet i Sverige.
FIOE jobbar enligt identitetspolitisk grund och anser att muslimer är enhetlig grupp behöver skyddas från inflytande utifrån. Muslimska Brödraskapets aktivister är framgångsrika i att bygga upp strukturer och vill erkännas som islams röst i Europa.
Varför lyckats de? Svaret kan skönjas i mångfaldsideologin; samhället bör vara präglat av religiös mångfald, och i politisk okunnighet. Politiska partier har hjälpt till lyfta fram  organisationer associerade till Muslimska Brödraskapet då man velat föra dialog.
Djupgående studier krävs i hur dessa organisationer ställer sig till jämlikhet, minoriteter, m.m. Under tiden förespråkar Aje ett moratorium, en andningspaus, för bidrag till religiösa samfund.

Ann Charlott Altstadt påpekade riskerna med att samarbeta med organisationer som har en världsbild där samhället genomsyras av rasism och islamofobi, och hur svårt det blir att dra in stödet då!

Aje underströk skillnaden mellan fromhetstroende muslimer och islamister. De senare anser att samhället ska styras utifrån koranen och haditherna.

Sofie Löwenmark berättade om sin studier av MUCF och föreningar som beviljats stöd av dem. Föreningar med fel ingång som utgör en stor fara och bidrar till polarisering i ett samhälle där segregationen redan är stor!
SFM; Sveriges förenade muslimer, i Göteborg var under många år ett nav för den radikala islamistiska miljön och hatpredikanter bjöds regelbundet in. Trots detta tilläts de representera Göteborgs muslimer. Efter Sofies granskning har bidragen dragits in. Därefter har de blivit mer öppet radikala och Sofie tycker det är bra att de nu visar sitt rätta ansikte så att det blir tydligt för fler.

Ann Charlott Altstadt påpekade att nationella bidrag till minoriteter skapar identiteter som inte funnits tidigare, ett civilsamhälle finansierat av staten. Ett helhetsgrepp behövs på hela bidragssystemet

I paneldebatten ställde sig moderaternas representant positiv till religiösa samfund men skeptisk till bidrag. Hårdare krav bör ställas.

Socialdemokraternas representant ansåg att folkrörelsesverige och det civila samhället är värda att stå upp för. Han ville slå vakt om bidragen till trossamfund och organisationer, men krav måste ställas. Alla människor ska på lika villkor kunna utöva religion, men inte extremism!

KD påpekade att vi har ett system som gjort många bidragsberoende. Bidrag har betalats ut även till organisationer som är extrema och vill störta demokratin. De som beviljas stöd måste stå upp för demokratiska värden. Ett helhetsgrepp behövs, gråzonerna måste bort. Remissrundan är viktig. Kriterierna i utredningen är otillräckliga!

MP tyckte den nya utredningen var bra, där statliga bidrag till alla organisationer utreds.  Aje Carlboms idé om moratorium fann de intressant. En andningspaus behövs.

Centerns ansåg att vi svenskar ibland är naiva och dumsnälla, och ställer otillräckliga krav.

Amineh påpekade att endast extremistiska organisationer diskuterats. Stora länder som  Frankrike och Tyskland har inte samma system som vi. Varför kallas inte de rasister? Varför är vi så rädda göra likadant? Vi upplåter inte mark och låter inte vem som helst bygga hyresrätter men tillåter Saudiarabien att bekosta moskeer!

Publikfrågor:
En man påpekade att samma frågor diskuterats sedan 2001. Kvinnor ska ha samma rättigheter som män. Ingår detta, eller är det OK att det inte ingår, i demokratikriteriet?
Svar: Det ingår inte.

Varför ska kvinnoförtryckande religioner få bidrag? Ulf Bjereld uppmanade oss att precisera i remissrundan hur ett förtydligande bör se ut.

Grundlagen borde räcka och ska triumfa religiösa läror!

Amineh berömde Anders Ygeman för att han är beredd att gå längre. Samfund ska inte gå emot kvinnors och homosexuellas rättigheter!

Lisbeth Sunden Andersson (M) avslutade ett givande seminarium.

Se några bilder här!

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.