Monthly Archives: juni 2014

Några ord om bostadsdebatten

Många människor har kontaktat mig med anledning av Hyresgästföreningens kampanj flerhem.nu. Varje dag får jag ett tiotal mail och vykort från personer som påminner mig om Vänsterpartiets löfte att unga människor ska kunna flytta hemifrån och slippa bo i soffor och i källare. Stort tack! Jag blir så glad för att ni hör av er. Av flera anledningar.

För det första för att det påminner mig om att fler är jag tycker att bostadsfrågan är så oerhört viktig. Att ha ett stabilt boende som man kan trivas i handlar för unga människor mycket om att få påbörja sina vuxenliv på riktigt. Om att få en trygghet i att kunna planera sin framtid och flytta hemifrån. För de flesta av oss handlar det också om platsen där våra liv till stor del utspelar sig, och en plats där vi får vara oss själva. Därför måste bostaden vara en rättighet för alla.

Att behöva flytta mellan andrahandskontrakt och c/o-adresser flera gånger om året, och däremellan kanske tvingas tillbaka hem till sina föräldrar, är inget som någon ska behöva acceptera. Men tyvärr är det verkligheten för många idag i bostadsbristens Sverige. Bostadsbristen är akut i många delar av landet, inte minst i storstäderna. Och särskilt stor är avsaknaden av hyresrätter. Den stora och växande bristen på hyresrätter drabbar främst – men inte bara – dem som inte är etablerade på bostadsmarknaden, t.ex. ungdomar.

Vänsterpartiets mål är att det ska byggas 40 000 nya bostäder om året, varav en majoritet ska vara hyresrätter. För att det ska kunna bli verklighet föreslår vi att det införs ett statligt investeringsstöd för att kunna bygga miljövänliga hyresrätter med rimliga hyror. Förutom att vi måste bygga bort bostadsbristen behöver det befintliga beståndet av hyresrätter förbli just hyresrätter. Vi tycker att det är ett stort problem är att hyresrätter säljs och ombildas till bostadsrätter.

För det andra så blir jag glad över att så många ungdomar kontaktar mig. Unga vuxna tillhör de stora förlorarna under 2000-talet. Även om livsvillkoren skiljer sig åt mellan olika grupper av unga så går det att se ett antal samhälleliga misslyckanden som gjort det svårare att leva ett gott liv som20-25-åring i Sverige idag jämfört med när deras föräldrar började sitt vuxenliv. Det handlar bl.a. om att det har blivit betydligt svårare för unga att få ett jobb. Det är givetvis ett stort problem i sig, men påverkar i sin tur också möjligheterna att få en bostad.

Unga människor i Sverige har rätt att kräva bättre förutsättningar i livet. Och samhället har allt att vinna på att göra något åt de problem som ligger till grund för ungas rotlöshet och otrygghet. Vänsterpartiet föreslår ett antal satsningar för att förbättra ungas livsvillkor och möjligheter. Satsningarna omfattar bostadsinvesteringar, satsningar på jobb och utbildning, bättre anställningstrygghet, högre studiemedel och fler kuratorer och psykologer på landets ungdomsmottagningar.

Slutligen gör det mig så glad att ni som hör av er placerar ansvaret där det hör hemma – hos oss politiker. Vänsterpartiets syn på bostaden är att det är en social rättighet, inte en handelsvara. Därmed blir också bostadsbristen, utförsäljningar och höga hyror problem som politiken kan och bör ta ett aktivt ansvar för att lösa.

Men politiker från olika partier har olika lösningar. Vi i Vänsterpartiet driver frågan om ett investeringsstöd för ökat byggande av miljövänliga hyresrätter med rimliga hyror. Vi vill också ha bostadsförmedlingar i alla kommuner eftersom vi menar att man inte ska vara beroende av kontakter för att få en bostad. Vi vill stärka andrahandshyresgästers rättigheter, inte göra det mer lönsamt för den som hyr ut. Och vi säger nej till marknadshyror. Genom bland annat de här förslagen tror vi att unga människor i framtiden kan slippa bo i soffor och i källare.

Amineh Kakabaveh (V), bostadspolitisk talesperson

P.S. Vi vill inte att unga människor ska behöva bo i friggebodar på andra människors villatomter heller. D.S.

Annonser