Monthly Archives: oktober 2013

”Staten måste ta över ansvaret för bostadsbyggandet”

Artikeln tidigare publicerad på SVT Debatt.

_____________

Staten måste ta över ansvaret för bostadsbyggandet

BOSTÄDER Vi har tidigare klarat av att förse befolkningen med bostäder, tack vare en social bostadspolitik. Den nuvarande regeringen har däremot slopat planering och kvalitet till förmån för marknaden. 248 000 unga vuxna är i behov av en egen bostad. Med riktade subventioner kan bostadskrisen lösas, skriver Amineh Kakabaveh och Stefan Lindborg. 

Hur ska vi få fart på bostadsbyggandet i Sverige – särskilt för studenter och andra unga vuxna?

Historiskt är det genom stora kommunala markförvärv, framsynt planering, noggrant utformade subventioner och hyresreglering baserad på besittningsskydd som den svenska bostadsförsörjningen klarats av. Detta var något som vi kan kalla en social bostadspolitik.

Den nuvarande regeringen har en helt annan modell. Marknaden ska sköta det mesta. Inget får störa de privata aktörerna. Planering och kvalitet ska slopas. Hyresregleringen ska urholkas.

Men subventionerna är kvar. Skillnaden är att de numera inte går till dem som behöver subventioner utan till dem som redan har det väl förspänt, som äger en bostad i någon form.

Vi har bett riksdagens utredningstjänst titta på hur subventionerna till bostadssektorn ser ut. Det stötte på vissa svårigheter eftersom vår offentliga statistik på detta område är undermålig. Men vi har fått fram flera intressanta uppgifter.

År 2012 beräknades den samlade skattereduktionen för bolån uppgå till 20,7 miljarder kronor. De samlade ROT-avdragen uppgick till 14,6 miljarder kronor. Tillsammans uppbar småhusägare och bostadsrättsinnehavare en årssubvention som uppgick till 35,3 miljarder kronor. Hyresgäster hade inga subventioner utan fick istället bidra till att täcka generella kommunala kostnader genom att de allmännyttiga bostadsbolagen levererar en avkastning på eget kapital som uppgick till 7,2 procent år 2012 för SABO-företagen, men som var större för Stockholmsbolagen (ej medlemmar i SABO).

Vad skulle bostadssubventionerna kunna räcka till om de i stället riktades till produktion och upprustning av hyresrätter, främst smålägenheter, för unga och studenter? Behovet är enormt. Enligt uppgifter från Hyresgästföreningen saknas drygt 160 000 lägenheter för unga vuxna, varav hälften för studenter. Vi har under de senaste åren erhållit rapporter och utredningar om ungdomars och studenters oacceptabla bostadssituation. Det finns 248 000 unga vuxna som är i behov av en egen bostad.

Vi i Vänsterpartiet har länge drivit frågorna ovan, men också frågan om en slopad fastighetsskatt för hyresrätter och studentbostäder.

Om man antar att en rimlig subvention för nyproduktion är 200 000 kr per lägenhet skulle 20,7 miljarder räcka till runt 100 000 lägenheter per år under en tioårsperiod, det vill säga lika många lägenheter som totalt byggdes under miljonprogrammet. ROT-pengarna 14,6 miljarder kronor skulle räcka till upprustning av ca 300 000 lägenheter per år utifrån ett antagande att det behövs 50 000 kronor per lägenhet och att upprustningen inriktar sig på energibesparingar istället för lyxrenoveringar.

Vi vill med detta räkneexempel visa att det finns förutsättningar att lösa bostadskrisen. Men det går inte att lappa och laga på det sätt vår nuvarande bostadsminister gör. Det krävs ett rejält omtag och inte minst att subventionerna riktas till dem som har behov av dem. Då är det studenter och unga vuxna som står i första ledet.

Vi i Vänsterpartiet och Ung vänster jobbar för Sveriges modell. En bostadspolitik med sociala mål är väl värd att försvara. Det förutsätter att vi bryter med marknadsanpassningen och att staten återigen tar ansvar för att det byggs hyresrätter som unga har råd att bo i.

Amineh Kakabaveh (V), riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson
Stefan Lindborg, ordförande Ung vänster

Annonser