Resan till Syrien

Det har gått två år sedan upproren mot Baath-regimen och diktatorn Bashar al-Assad startade. Idag är det ett inbördeskrig där den humanitära situationen är fasansfull.

Krigsförbrytelser begås på båda sidor i kriget. Merparten av dessa brott står dock regimen för. Med sin överlägsenhet i militär utrustning av alla de slag terroriserar man befolkningen genom att urskiljningslös bomba bostadsområden, tortera och mörda oskyldiga människor bland civilbefolkningen.

Krigets offer som bekant är ofta kvinnor, barn, äldre, handikappade mm. Omfattande övergrepp utförs mot kvinnor och barn, vilket gör dessa grupper till krigets mest sårbara.

I landet finns idag 2,5 miljoner internflyktingar och strömmen av flyktingar till grannländerna Turkiet, Irak, Jordanien och Libanon ökar och uppgår idag till över en miljon. Under den senaste månaden har 7 000 människor flytt ut ur Syrien till grannländerna varje dag.

Tillsammans med Annika Lillemets, riksdagsledamot från MP, och andra aktivister från riksdagens tvärpolitiska nätverk för demokrati och mänskliga rättigheter i Syrien var vi på lägerbesök i provinserna Hatay och Gaziantep i solidaritetssyfte, samt för att se hur flyktingarnas situation är i de olika lägren.

Hjälporganisationer rapporterar att grannländerna, trots stora ansträngningar, inte längre förmår att på ett rimligt sätt ta emot den stora flyktingströmmen och att hjälpen ofta inte når de som är i nödsituation.

Det föreligger allvarliga hinder för humanitära organisationer att verka inne i landet och ge de som flytt landet det humanitära stöd de behöver. Resurser finns men flaskhalsar hindrar att de kommer till användning.

Sverige har en lång historia när det gäller humanitära insatser i olika delar av världen. Sverige åtnjuter, som jag uppfattar det, också ett högt anseende internationellt när det gäller humanitärt stöd till nödlidande i konflikter. Enligt den humanitära rätten har inte bara partnerna i konflikten utan också Sverige, som statspart till Genèvekonventionerna, en skyldighet att säkerställa respekt för den humanitära rätten (se GK I-IV art 1). Det innebär alltså att regeringen ska göra vad den kan för att tillförsäkra att parterna i den väpnade konflikten i Syrien respekterar reglerna.

Annonser

One response to “Resan till Syrien

  1. ”Omfattande övergrepp utförs mot kvinnor och barn, vilket gör dessa grupper till krigets mest sårbara”.

    Inte alls. Det är männen som dör.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s