Monthly Archives: april 2013

Visa solidaritet även när du köper vin

Jag har länge varit engagerad i frågor rörande barnarbete och landbruksarbetarnas arbetsvillkor i Sydafrika, Chile, Argentina m.m., med särskild betoning på de som tillverkar och producerar vin till Systembolaget.

Nyligen genomförde jag tillsammans med flera andra en studieresa i Sydafrika i solidaritetssyfte. Där deltog vi vid lantbruksarbetarnas konferens i Kapstaden för sydafrikanska och latinamerikanska arbetare. Vi besökte dessutom olika vingårdar och träffade fackliga organisationer och aktivister. Arbetsförhållandena är långt ifrån bra, och inte sällan direkt vidriga.

Jag och Jan Lindholm (MP) har uppmärksammat frågan på olika sätt, bland annat genom att skriva artikeln nedan.
____

Visa solidaritet även när du köper en flaska vin

Den beskrivning P1:s program Kaliber nyligen gav om villkoren för de arbetare som producerar viner Systembolaget köper från Chile gäller även i fler länder.

I programmet intervjuades arbetare som alla vittnade om stora brister på arbetsplatserna och nästan alla uppgav att lönen ligger under lagstadgad minimilön. Genom att jobba extra på helgerna kunde de nå upp till minimilön, en summa som långt ifrån räcker till basala saker som mat, el och hyra. Flera vittnade om att de måste skriva under ett kontrakt där de lovar att inte engagera sig fackligt för att få anställning.

Nyligen genomförde fem riksdagsledamöter en studieresa till Sydafrika för att studera förhållandena för vingårdsarbetar där. Några av oss deltog i en konferens där vingårdsarbetare från Argentina, Chile och Sydafrika berättade om likartade villkor.

I Sydafrika ger två lantarbetarlöner köpkraft för 60 procent av en trebarnsfamiljs matbehov. På direkt fråga om hur man då klarar av att överleva svarar man tydligt, vi överlever inte – vi dör unga. De som drabbas hårdast är barn och kvinnor.

Vi är två riksdagsledamöter som skrivit en motion om att regeringen måste utöva sitt ägarinflytande på det statliga Systembolaget så att det i praktiken lever upp till sin uppförandekod. Det får inte bli en pappersprodukt utan den måste efterlevas inte minst vad gäller villkoren för de arbetare som producerar vinerna. Den uppförandekod Systembolaget valt innebär att de själva måste vara mycket aktiva om resultatet ska bli det man utger sig för att sträva mot.

Vi uppmanar dig som besöker Systembolaget att ställa frågor om villkoren för de arbetare som producerar det vin du vill köpa. Visa att du som kund är intresserad av hur det du köper produceras.

De stora globala bolagen spelar ut arbetare och konsumenter i olika världsdelar mot varandra och flyttar jobben dit där arbetskraften är billigast och produkterna dit där man betalar bäst. Den världsordningen är inte hållbar och därför måste vi alla agera för rättvisa villkor. Kampanjen rättvis vinhandel är ett sätt att agera.

Jan Lindholm, riksdagsledamot Miljöpartiet de gröna, Dalarna

Amineh Kakabaveh, riksdagsledamot Vänsterpartiet, Stockholm

 

Annonser

Resan till Syrien

Det har gått två år sedan upproren mot Baath-regimen och diktatorn Bashar al-Assad startade. Idag är det ett inbördeskrig där den humanitära situationen är fasansfull.

Krigsförbrytelser begås på båda sidor i kriget. Merparten av dessa brott står dock regimen för. Med sin överlägsenhet i militär utrustning av alla de slag terroriserar man befolkningen genom att urskiljningslös bomba bostadsområden, tortera och mörda oskyldiga människor bland civilbefolkningen.

Krigets offer som bekant är ofta kvinnor, barn, äldre, handikappade mm. Omfattande övergrepp utförs mot kvinnor och barn, vilket gör dessa grupper till krigets mest sårbara.

I landet finns idag 2,5 miljoner internflyktingar och strömmen av flyktingar till grannländerna Turkiet, Irak, Jordanien och Libanon ökar och uppgår idag till över en miljon. Under den senaste månaden har 7 000 människor flytt ut ur Syrien till grannländerna varje dag.

Tillsammans med Annika Lillemets, riksdagsledamot från MP, och andra aktivister från riksdagens tvärpolitiska nätverk för demokrati och mänskliga rättigheter i Syrien var vi på lägerbesök i provinserna Hatay och Gaziantep i solidaritetssyfte, samt för att se hur flyktingarnas situation är i de olika lägren.

Hjälporganisationer rapporterar att grannländerna, trots stora ansträngningar, inte längre förmår att på ett rimligt sätt ta emot den stora flyktingströmmen och att hjälpen ofta inte når de som är i nödsituation.

Det föreligger allvarliga hinder för humanitära organisationer att verka inne i landet och ge de som flytt landet det humanitära stöd de behöver. Resurser finns men flaskhalsar hindrar att de kommer till användning.

Sverige har en lång historia när det gäller humanitära insatser i olika delar av världen. Sverige åtnjuter, som jag uppfattar det, också ett högt anseende internationellt när det gäller humanitärt stöd till nödlidande i konflikter. Enligt den humanitära rätten har inte bara partnerna i konflikten utan också Sverige, som statspart till Genèvekonventionerna, en skyldighet att säkerställa respekt för den humanitära rätten (se GK I-IV art 1). Det innebär alltså att regeringen ska göra vad den kan för att tillförsäkra att parterna i den väpnade konflikten i Syrien respekterar reglerna.