Monthly Archives: februari 2013

På väg till Sydafrika

Är nu på väg till Sydafrika på studieresa. Afrikagrupperna som jobbar hårt med kampanjen Rättvis Vinhandel är ett internationellt nätverk som stödjer lantarbetares krav på goda arbets- och levnadsvillkor inom vinindustrin som säljer sina varor till de nordiska alkoholmonopolen. Under helgen samlas arbetare och aktivister från Sydafrika, Argentina, Chile och Sverige i Kapstaden. Jag har fått äran att bli inbjuden av det sydafrikanska facket Sikhula Sonke (en feministisk och socialistisk facklig organisation) för att medverka på deras kongress.

Som ni säkert vet har det varit vågor av strejker i Västra Kap-provinsen i Sydafrika. Arbetarna har lyckats höja minimilönen. Men arbetsvillkoren för arbetarna på vingårdarna, särskilt för kvinnor och barn, är långt ifrån tillräckligt bra. De nordiska länderna, däribland Sverige och Systembolaget, står för en betydande del av importen av vin från Sydafrika och Latinamerika. Rättvis Vinhadel uppger att Systembolaget i Sverige sålde över 190 miljoner liter vin 2011. 37 miljoner liter kommer från Sydafrika.  En rättvisare fördelning där arbetarna får del av en större andel av värdet är en nyckelfråga för kampanjen.

Jag har skrivit motioner och interpellationer om villkoren för arbetarna på vingårdarna, och även lyft den positiva roll Systembolaget skulle kunna spela i frågan. I samband med resan till Sydafrika ser jag fram emot att utveckla ytterligare strategier för att stödja arbetarna.

Kamp, solidaritet och rättvisa!

Annonser