Debattartikel: Vita män måste våga se hedersförtrycket

Publicerad i SVT Debatt
____________________________

HEDERSFÖRTRYCK Hur kan det komma sig att så många västerländska vita män i framträdande ställning i samhället anser sig ha tolkningsföreträde i debatten om kvinnors och barns mänskliga rättigheter? Vi kvinnor som varit tvungna att fly våra hemländer och fått privilegiet att hamna i ett land som Sverige blir överraskade över toleransen mot hedersförtryck, skriver Amineh Kakabaveh (V).

Hur kan det komma sig att så många västerländska vita män i framträdande ställning i samhället anser sig ha tolkningsföreträde i debatten om kvinnors och barns mänskliga rättigheter? Tänk om vi kvinnor, i synnerhet invandrade kvinnor, bestämde vad som var bäst för män – särskilt för manliga makthavare. Hur demokratiskt skulle de tycka att det var? Självklart skulle de anse att det var fullständigt absurt.

Men regler som skulle vara absurda när det gäller män ter sig som normala i förhållande kvinnor – och alldeles särskilt normala för invandrarkvinnor.

Självklart är det så att invandrarkvinnor och -flickor skulle bestämma över sina liv precis som alla andra om det fanns utrymme för dem att tänka och handla helt fritt. Samhällenas könsmaktsordning tillåter dem emellertid inte att göra det. Andra tänker åt dem och bestämmer hur de skall handla och uppträda. Och religionen används för att rättfärdiga en sådan ordning.

Religionen har alltid upprätthållit en hierarkisk och tydligt heterosexuellt präglad förståelse av sexualiteten. Erkännandet av den sexuella njutningen blir särskilt problematisk och känslig när det gäller flickors och kvinnors sexualitet. Den uppfattas som fitna – det som förför och skapar oordning. Sexualiteten måste kringgärdas av en mycket långtgående social kontroll. Kvinnan måste dölja sin kropp för att undgå att väcka mannens lust och frambringa oreda i samhället. Genom en hård kontroll av kvinnors sexualitet upprätthålls samhällsmoralen och samhällsordningen. Därför hador, niqab, burka, Det finns dock inga historiska belägg för att slöjan är muslimsk uppfinning. Patriarkatet och slöjan fanns före Muhammed, men slöjan skrevs in Koranen. Läs gärna genusforskaren Leila Ahmeds bok Women and Gender in Islam om könets historia i muslimska samhällen.

Religion och könsmaktsordning
Jag förstår uppriktigt sagt inte hur vissa västerländska män kan tro sig att det är demokratiskt och frihet för flickor att bära niqab/bruka och slöja. Är det demokratiskt och frihet att bestämma att barn under 18 år ska bära niqab och följa en lång rad religiöst motiverade (och av könsmaktsordningen påbjudna regler). Stämmer det överens med FN:s konventioner och Kvinnans och Barnets Rättigheter? Kan de inte föreställa sig att när flickebarnet blir vuxet i det land som anses vara världens mest jämställda kan tänka själv. Jag anser att vuxna kvinnor som är över18 år själva ska kunna bestämma vilken klädsel de vill bära. Dessförinnan skall de inte av någon indoktrineras in ett beteende och uppträdande framtvingad av en patriarkal könsamaktsordning och religiösa påbud.

Demokrati och frihet kan inte nås på bekostnad av att man kränker barnets rätt till sin egen kropp och rörelsefrihet. Demokrati kan knappast uppnås genom begränsar friheten med hänvisning till religionsfriheten.

Det är inte obekant för någon medveten feminist och socialist att det är män i öst och väst som alltid tagit sig rätten att tolka och företräda kvinnors ”rättigheter och kvinnors bästa”.

Utlandsfödda kvinnor är vana att konfronteras med att män bestämt över dem. Att kvinnan betraktas som ett objekt, ett ting, i samhällets och familjens ögon är ett faktum i stora delar av världen. Vi kvinnor som varit tvungna att fly våra hemländer och fått privilegiet att hamna i ett land som Sverige blir överraskade över det kvinnoförtryck som råder i Sverige särskilt när det gäller den s.k. hedersproblematiken. Det går på intet sätt att förklara för kvinnor från Irak, Turkiet, Guatemala, Palestina, Indien, Iran, de kurdiska delarna Irak m.fl länder att minderåriga flickor i Sverige tillåts att bära niqab (heltäckande slöja), att det finns mer än 70 000 ungdomar som blir utsatta för tvångs- och barnäktenskap och att det finns mödomshinna-operationer, att det finns ”balkongflickor” eller att unga tjejer och killar bortrövas till föräldrarnas gamla hemländer och där påtvingas äktenskap. Att mer än 20 kvinnor mördas i Sverige varje år och kvinnans värsta fiende kan vara den man som hon lever eller hade levt tillsammans med osv. Allt dessa sker under det svenska samhällets polerade yta av demokrati och jämställdhet.

Kulturrelativism till höger och vänster
Sedan Sverigedemokraternas inträde i riksdagen har debatten om könsmaktsordning i det svenska samhället varit matt. Särskilt invandrade kvinnors och barns situation har hamnat på undantag. Eftersom många högerpolitiker inbillar sig att svenska kvinnor och män lever ganska jämställt så räcker det med. När det gäller invandrade kvinnor och flickor ska dessa inrätta sig i enlighet med ett kulturrelativistiskt synsätt efter ”den egna kulturens normer”. Därmed inverkar de inte störande på övriga ”svenska” samhället. Samtidigt skall man föra en restriktiv invandrings- och flyktingpolitik så att de störande elementen i samhället minimeras. Att man samtidigt åsidosätter vad FN-konventionerna säger om kvinnors och barns rättigheter tycks vara av underordnad betydelse. Alltsammans är en anpassning till Sverigedemokraternas politiska dagordning.

Vänstern som i sitt program och sina utspel är socialistisk anti-rasistisk och feministisk har inte heller situationen klar för sig. Även inom vänstern kan man höra argument när det gäller invandrarkvinnornas situation som bottnar i kulturrelativism, som oreflekterat hänvisar till religionsfrihet. De flesta invandrarkvinnor från exempelvis Mellanöstern kan inte förstå att man i ett land som Sverige kan acceptera den typen av resonemang. Däremot accepteras kulturrelativismen lätt av invandrarmännen, uppvuxna som de är med en patriarkal könsmaktsordning, som i förhållande till kvinnorna ger dem en överordnad ställning.

Många kulturrelativister menar att om man talar om s.k. hedersvåld, balkongflickor, sex- och samlevnadsundervisning i skolan, slöja och niqab så handlar det om fenomen som ligger utanför könsmaktsordningen. Men det är precis vad det inte gör! Det patriarkala förtrycket är en del av kulturen och sådana delar av kulturen är oacceptabla.

Det finns invandrarkvinnor som är anhängare av hador, niqab och burka m.m., men det finns alltid de som underordnar sig förtryck eller som ser fördelar med att stå nära makten.

Vänstern måste göra rent hus med kulturelativismen. Allt som är ”kultur” är inte bra. Allt en ”kultur” kan innehålla kan inte respekteras. I all synnerhet om olika kulturfenomen bryter mot FN:s universellt accepterade konventioner om mänskaliga rättigheter och kvinnan och barnets rättigheter.

Inte bara upplysning och kampanjer
Det hedersrelaterade våldet som tar sig många olika uttryck måste angripas genom ett brett spektrum av åtgärder för jämställdhet och säkrande av lika rättigheter för kvinnor och män. En lång rad konkreta åtgärder på flera olika områden måste vidtas för att unga kvinnors och flickors makt över sina egna liv stärkas. Både män och kvinnor oavsett bakgrund, religiös eller kulturell förtecken måste aktivt kämpa för att patriarkaliska värderingar och strukturer förändras. Det går inte an att män definierar vad som är bra för kvinnor. Men det räcker inte med information och kampanjer.

Unga människor, särskilt unga kvinnors, möjlighet till sysselsättning måste öka. Utbildningen av unga när det gäller sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter måste utvidgas och förstärkas. Bostadssegregation med åtföljande utbildningssegregation måste bekämpas.

I ett sekulärt och demokratiskt land som Sverige förväntas alla dess invånare omfattas av normen om allas lika värde och lika behandling.

Amineh Kakabaveh, riksdagsledamot för Vänsterpartiet och ordförande Varken hora eller kuvad
Annonser

One response to “Debattartikel: Vita män måste våga se hedersförtrycket

 1. Detta var det bästa jag läst. Var faktist på jakt efter vänsterpartiets invandrarpolitiska åsikter och vad man tänker göra framåt för att se verkligheten som den är. Hittade tyvärr bara gamla slagdängor om jämnställdhet och solidaritet bla.bla.blaaa…
  Verkligheten är ju att vi idag har ett stort parti i riksdagen som heter Sverigedemokraterna. Att dom kommit in och med så många proccent, måste ju betyda något. Jag kan inte tro att alla som röstat på dom är rasister och bär Hitlerkors. Jag tror att det är en stor protest från många om hur invandringen och invandrarna hanteras idag.

  Vänsterpartiet skriver att man värnar om jämnställdhet och att alla oavsett bakgrund ska ha samma rättigheter men jag saknar frasen om att alla även ska ha samma skylldigheter!

  Jag tror som dig att dom flesta som kommer till Sverige, gör det för att komma ifrån något dåligt, något som inte stämmer med deras sätt att tänka eller så. Varför ska vi då skrika oss hesa om att alla ska få ha sin kultur, sin relion o.s.v.

  Jag känner mig riktigt vilsen inför nästa val. Har i alla mina år röstat på Vänstern för jag tror på allas lika värde oavsett vad plånboken säger. När jag nu läser t.ex om en pensionerad bibliotikarie som har mindre i pension efter 40 års arbete i Sverige än en invandrad pensionär som aldrig jobbat i Sverige så känns det inte som rättvist. Jag har inget emot att en invandrad pensionär ska få pension, men att den ska vara högre än för en som arbetat för den i 40 år, nej!

  Och att man låter kriminella ligor ta över stadsdelar, att ge upp. Det har man aldrig tidigare gjort i Sverige mot t.ex HA och andra gäng, men man gör det mot BC som är endast av utländskt härkomst.

  Jag förstår att det skapar knorr i dom svenska hemmen. Tyvärr drabbar det alla som invandrat eftersom våra etablerade partier, inkl. Vänstern inte agerar på annat sätt än i ren sandlådenivå men ”upp till kamp” propaganda.

  Svensken vill se action. Kom med klara förslag om förbättringar, precis som din artikel här ovan och gör något av det. Jag tror att ingen invandrare vill sitta i baracker och lyfta bidrag, men sätt då in nytänkande om hur detta ska hanteras. Jag skulle kunna skriva hela natten men….

  Ska vi få bort främlingsfientigheten så måste vi se vad den beror på. Den beror på en totalt flat invandringspolitik från början till slut. Hela rasket är skapat av politiker som inte verkar ha tänkt längre än näsan räcker.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s