Sverige måste bli bättre på att skydda hedersflyktingar

Många kvinnor och homosexuella som hotas av hedersvåld utvisas från Sverige. Migrationsverket hänvisar istället till skyddade boenden i hemländerna – men dessa är ofta inte säkra. Det skriver Frida Metso – Flyktinggruppernas Riksråd, Angela Beausang – ROKS och Amineh Kakabaveh – Nätverket Varken hora eller kuvad.

Under 2000-talet har diskussionen kring hedersrelaterat våld periodvis blossat upp i Sverige, allra senast vid Abbas-rättegången i juli. När nu regnbågsflaggor vajar i hela landet vill vi åter lyfta frågan – framför allt för dem som inte skyddas idag, de som hotas med utvisning.

Diskussionen om hedersrelaterat våld har oftast handlat om invandrarkvinnor i Sverige som har fått sina rättigheter kränkta. Sociala myndigheter och skolpersonal har fortbildats för att kunna förebygga upprepningar av tragedierna som drabbade Pela, Fadime, Jian, Sara, Abbas och många fler. Detta gäller dock personer som har rätt att leva i Sverige. När det gäller asylsökande väger hedersproblematik inte tungt.

Vi såg detta tydligt när det gällde Pejam, kvinnan som i maj uppmärksammades för att hon skulle utvisas, trots att hennes flyktingskäl blev uppenbara för hela svenska befolkningen – i ett tv-inslag kunde tusentals svenskar höra hennes pappa, i ett telefonsamtal, hota hennes liv. Pejam blev som ung bortgift till en äldre man och hennes vardag präglades av våld tills hon flydde. Varför är det inte asylskäl, när hot och våld av andra anledningar är det? Gör hennes smärta mindre ont för att det är familjemedlemmar som är förövare? Är hoten mindre farliga för att det gäller risken för mord i hemmet?

 

Trots att Pejams asylskäl uppmärksammades i maj, och risken för henne att återvända därmed ökade ytterligare, har hon inte fått uppehållstillstånd. Hennes situation inte är unik. Många kvinnor med samma bakgrund anses sakna asylskäl. Migrationsverket avslår ofta ansökningar där kvinnor har flytt från släktens våld eller mordhot. De hänvisar till skyddade boenden i hemlandet. I rapporten ”Risk och Säkerhet för kvinnor i Irak/Kurdistan” från Kvinnor för fred 2010 beskrivs situationen på dessa boenden. År 2009, i Sulaymanie i Norra Irak, bröt sig beväpnade vakter in i boendet ASUDA, som startades med norskt bistånd. Männen misshandlade personalen och förde bort kvinnorna. Under samma år skickade boendet minst åtta kvinnor utomlands då dödshoten mot dem var så allvarliga att de inte kunde skyddas inom landet.

Det finns flera liknande skyddade boenden i regionen och det har hänt att kvinnor därifrån har dödats eller lämnats ut till sina släktingar mot mutor eller på grund av hot. I flera länder sprids rykten om att de skyddade boendena är bordeller, vilket gör att de utsätts för attacker. För kvinnor som är starkt hotade är det svårt att gömma sig även om de byter bostadsort. Det finns sällan möjlighet till sekretessmarkering eller hemlig identitet motsvarande det som finns i Sverige. I samma rapport uttrycker personalen på ASUDA att det inte finns något som helst skydd för homosexuella personer.

Rätten till skydd på grund av kön eller sexuell läggning skrevs in så sent som 2006 i svensk lagstiftning. En person som känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning och inte kan begagna sig av sitt lands skydd, är flykting. Hedersproblematiken drabbar kvinnor på grund av deras kön, homosexuella på grund av deras läggning och är del i ett systematiskt förtryck av människor inom vissa samhällsgrupper i vissa länder. Migrationsverket och migrationsdomstolarna måste i sina bedömningar ta hänsyn till de reella risker som asylsökande med hedersproblematik löper. Trots att lagstiftarens intention är tydlig tar myndigheterna inte tillräcklig hänsyn till kvinnors och hbt-personers flyktingskäl – dessa människor utvisas mot sin vilja. För ett land som Sverige, som berömmer sig av att vara jämställt och hbt-vänligt, inte minst i dessa dagar, är det nödvändigt att regeringen tar ansvar så att flyktingar som riskerar hedersrelaterat våld inte utvisas.

Frida Metso, Angela Beausang & Amineh Kakabaveh

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s