Inför bostadsgaranti för alla Sveriges ungdomar

Lars Ohly, Amineh Kakabaveh och Ann-Margarethe Livh (V):

Inför bostadsgaranti för alla Sveriges ungdomar

BOSTÄDER Bostadssegregationen har funnits länge men idag slår den hårdare. Regeringens riktade skattesänkningar för inkomster, förmögenheter och fastighetsägande har ökat klasskillnader och segregation.  Detta har slagit hårt mot ungdomsgenerationen och särskilt mot de med utländsk bakgrund som inte är väletablerade på arbetsmarknaden. Unga ska genom en ”första bo-garanti” erbjudas en lägenhet i den kommun man är född i, skriver bland andra Lars Ohly (V).

Vänsterpartiet vill ha ett integrationsmål kopplat till bostadssituationen i varje stadsdel eller kranskommun i landets storstäder. Målet ska uppnås genom att stärka allmännyttans ställning, bygga fler hyresrätter och stimulera olika upplåtelseformer.

Den 9 maj i år presenterade Sveriges Radio en undersökning från Statistiska Centralbyrån. Av Sveriges 100 rikaste områden ligger 96 i Stockholm. Professor Bo Malmberg kommenterade: ”Klyftorna i samhället har ökat. Det leder till ökad boendesegregation”.

I decennier har boendesegregation setts som ett samhällsfarligt fenomen som ska motverkas. I regeringsförklaringen 1994 nämns uttryckligen att segregationen ska brytas genom områdesbaserat arbete. I proposition 1997/98:165 pekas segregationen ut som ett hot som kan undergräva samhället. Trots att frågan alltså diskuterats i decennier saknas fortfarande en effektiv politik mot bostadssegregationen.

Tensta/Rinkeby och Fittja är tydliga exempel på de förödande konsekvenserna. I Tensta/Rinkeby finns nästan inga riktiga arbetsplatser kvar och inte heller nära samhällsservice. Läkartätheten på Östermalm står i skarp kontrast till Fittja. En total segregation råder utifrån både klass- och etniskt perspektiv.

Forskare och samhällsvetare har framhållit varierade upplåtelseformer som en lösning. En differentierad bebyggelse leder till en blandad befolkning som skapar möjlighet till möten människor emellan och till bättre samhällsservice. Tyvärr går den borgerliga politiken i rakt motsatt riktning med ett ensidigt fokus på ombildning av hyresrätter till bostadsrätter. Ombildningarna hittills har inte ökat mångfalden i befolkningen, snarare tvärtom. Risken är alltså stor att segregationen förstärks ännu mer.

I Stockholmsförorten Bredäng såldes nyligen över tusen hyresrätter i allmännyttans bestånd ut till ett privat bolag. Utförsäljningen är ett sätt för den borgerliga majoriteten i Stockholms stad att avsäga sig ansvaret för att rusta upp fastigheterna och därmed stadsdelarna. Istället låter man privata aktörer fritt spekulera med det som tidigare var allmän egendom, vilket sannolikt leder till högre hyror, mindre delaktighet och på sikt omvandling till bostadsrätter.

Försäljningarna i Bredäng har väckt mycket starka reaktioner hos de boende. De är oroliga för hyreshöjningar och brist på inflytande. Och mycket talar för att de har rätt. Det finns många exempel på hur hyrorna höjs och demokratin urholkas när allmännyttans bostäder blir privata. I Botkyrka såldes kommunala bostäder ut för att sedan omvandlas till bostadsrätter där bara ett fåtal har råd att bo, en politik som leder till ökad segregation och större orättvisor.

Bostadssegregationen har funnits länge men idag slår den hårdare. Regeringens riktade skattesänkningar för inkomster, förmögenheter och fastighetsägande har ökat klasskillnader och segregation. Höginkomsttagare kan bättre tillgodogöra sig bidrag och subventioner som RUT och ROT. I storstäderna utvecklas allt fler områden till antingen rikemans- eller fattigmansgetton. Detta har slagit hårt mot ungdomsgenerationen och särskilt mot de med utländsk bakgrund som inte är väletablerade på arbetsmarknaden. Denna destruktiva utveckling måste vändas. Det behövs en vänsterpolitik som ser till hela befolkningens bästa och erbjuder bostäder efter betalningsförmåga. Vänsterpartiet vill ha ett integrationspolitiskt mål där blandade bostadsformer och billiga och attraktiva hyresrätter är nödvändiga inslag.

Vi måste också få en skattepolitik med rättvis beskattning av olika upplåtelseformer. Unga ska genom en ”första bo-garanti” erbjudas en lägenhet i den kommun man är född i. Med dessa åtgärder kan vi bryta segregationen och skapa möjligheter för alla att omfattas av den mänskliga rättighet som en bostad utgör.

Lars Ohly, partiordförande (V)
Amineh Kakabaveh, riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson (V)
Ann-Margarethe Livh, gruppledare i Stockholms stad (V)
Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s