Pejam och hennes son ska utvisas trots dödshot

Hej kära läsare,

Nedan artikel är publicerad på SVT Debatt 13 maj. Gå gärna på Facebook och ge din stöd för att stoppa utvisningen av Pejam och hennes son till irakiska Kurdistan.

http://svtdebatt.se/2011/05/migrationsminister-billstrom-skickar-pejam-till-en-saker-dod/

HEDERSFLYKTINGAR Pejam har pappans våld och hot hängande över sig och vi har bevis på det. Pappan hotade nämligen Pejam direkt i luren när SVT:s journalist bad henne ringa sin far under pågående inspelning. Trots detta lyssnar migrationsminister Tobias Billström och Migrationsverket på makthavarna i Irak som i princip har skapat detta helvete för både aktivisterna och de utsatta kvinnorna och flickorna. Att utvisa Pejam och hennes son är samma sak som att döma dem till en säker död. Det skriver Amineh Kakabaveh (V), riksdagsledamot och ordförande i Varken hora eller kuvad.

För drygt ett år sedan kom jag i kontakt med en kvinna, vi kan kalla henne Pejam. Att lyssna på hennes berättelse är som att höra en hemsk saga. Dessvärre är den verklighet både för henne och för mig som dagligen blir kontaktad av kvinnor med liknande berättelser. Det är kvinnor som lever under ständigt hot och förtryck både här hemma i Sverige men också i Kurdistan, Irak. I irakiska Kurdistan förekommer i dag massiva hot och trakasserier av aktiva kvinnoaktivister som jobbar med kvinnor som Pejam och hennes systrar. Det pågår ett aggressivt krig mot kvinnors rättigheter i Irak. Jag känner flera aktivister och författare som har jobbat med kvinnors rättigheter som är på flykt.  ”Frivilligt” eller ofrivilligt har de varit tvungna att lämna landet och regionen. Några av dem har fått asyl i Sverige. Andra utvisas till en säker död.

Den kvinnliga författaren Khandan Muhamed Jeza Serpach som har intervjuad bl.a. Pejam i sin bok, An Ocean Of Crimes, 2007, är också på flykt. Så ser vardagen ut för de kvinnor som jobbar med utsatta kvinnor. Frågan är hur det är möjligt att utvisa en kvinna som under barndomen blivit bortgift mot pengar två gånger till medelålders män på grund av familjens ekonomiska förhållanden? Hon har flytt undan misshandel och dödshot och hamnar istället i en situation som ingen människa ens kan tänka sig i sina värsta mardrömmar. Det är alltid kvinnan som skuldbeläggs, såväl i Irak som i Sverige. Pejam har ett barn som är identitetslöst i Irak och Kurdistan. I Irak saknar barn vars föräldrar inte är gifta id-handlingar precis som i forna tiders Sverige.

Dessutom kan inte någon av de kvinnojourer som finns i regionen skydda Pejam. Kvinnojourerna i Irak, Kurdistan liknar fängelser. Beväpnade vakter krävs för att kvinnorna ska överleva dagen. Assudda Kvinnojour är bara ett exempel på en jour som blivit mål för attentat av män vars anhöriga kvinnor befunnit sig på jouren.

Latif Khanim som är direktör på Assudda kvinnojour har gång på gång kontaktat det svenska konsulatet och vädjat till Sverige att inte skicka tillbaka de kvinnor som söker asyl här på grund av hedersrelaterat våld. Precis som de flesta irakiska kvinnoorganisationer har gjort under åren. I stället för att lyssna på de insatta gjorde Migrationverket en egen resa till regionen. Under det officiella besöket visade makthavarna att det finns kvinnojourer i mellanöstern och Irak, Kurdistan. Och det är den bilden som ligger till grund för Migrationsverkets landrapporter och beslut när utsatta kvinnor från de aktuella länderna söker uppehållstillstånd i Sverige.

Frågan är vem av dessa kvinnor på jourerna som har kunnat leva ett fritt liv? Jag har varit med om många fall som Pejams.  Kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp saknar värde i Irak. Kvinnor tvångsgifts bort män som har våldtagit dem. Kvinnor tvångsgifts bort med män som är rika och har flera fruar eller i bästa fall med fattiga män som ingen annan vill gifta sig med. Jag blev vittne till ett sådant fall, kvinnans dotter adopterades olagligt bort till en familj i ett EU- land och kvinnan tvingades att gifta sig.

Pejam har dessutom gått ut i kurdiska media och berättat öppet om de sexuella övergrepp hon utsatts för. Tiotusentals människor har tagit del av hennes berättelse vilket innebär ett hot mot hennes liv om hon tvingas återvända till Irak, Kurdistan.

Pejam har pappans våld och hot hängande över sig och vi har bevis på det. Pappan hotade nämligen Pejam direkt i luren när SVT:s journalist bad henne ringa sin far under pågående inspelning. Trots detta lyssnar migrationsminister Tobias Billström och Migrationsverket på makthavarna i Irak som i princip har skapat detta helvete för både aktivisterna och de utsatta kvinnorna och flickorna. Att utvisa Pejam och hennes son är samma sak som att döma dem till en säker död.

Det är ingen nyhet att kvinnor som flyr sina hemländer p.g.a. könsrelaterad förföljelse och sexuellt våld har svårt att få dessa bedömda som tillräckliga skäl för asyl i Sverige. Vänsterpartiet har lyft frågan vid åtskilliga tillfällen tidigare i debatter med migrationsministern.

År 2006 infördes bestämmelser om flyktingskap och förföljelse p.g.a. kön och sexuell läggning i utlänningslagen. Sådan förföljelse är alltså tillräcklig för att utgöra asylskäl enligt svensk lagstiftning.

I en rapport från Röda korset 2008 konstaterades att en stor del av asylhandläggarna inte följde de nya bestämmelserna från riksdagen bl.a. till följd av bristande genuskompetens. Konsekvensen blev att kvinnor inte fick könsrelaterad förföljelse och sexuella övergrepp beaktade som asylskäl.

Kvinnors asylskäl hänger även ihop med den s.k. två års regeln i Utlänningslagen. Den praxis som gäller idag gör att utländska kvinnor som misshandlats av sin man under den tvååriga prövotiden för permanent uppehållstillstånd oftast blir utvisade från Sverige om de avslutar relationen.

Svenska myndigheters omänskliga behandling av utsatta kvinnor som söker skydd i vårt land måste upphöra. Eller tycker migrationsminister Tobias Billström att det är mänskligt att fortsätta utvisa utsatta kvinnor och deras barn till en säker död?

Amineh Kakabaveh, riksdagsledamot (V)
Ordförande i organisationen Varken hora eller kuvad
Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s