Ja till flygförbudszon och nej till Jasplan i Libyen

Hej kära läsare,

Riksdagen kommer att fatta beslut i frågan om att bestå militärt insats i Libyen. Den Svenska regeringen har fått frågan från Nato. Jag tycker att det är av stor vikt att FN har reagerat och ställer sig på demokratins sida. Civilbefolkningen måste skyddas i en krigssituation mot en diktator som Muammar Khadaffi som i 40 år har brutit mot folkrätt och mänskliga rättigheter. Därför är jag för en flygförbudszon när det gäller Libyen. Däremot blir saken bekymmersamt gällande frågan om att med stridsflyg skydda civila. I Jemen dödas dagligen civila men frågan angående att skydda civila lyser med sin frånvaro, eftersom svarta gulden inte finns i Jemen som kan luckrar de gamla kolonialmakterna.  Erfarenheter från Gulfkriget och Irakkriget, påminner oss om, att det inte blev så alls, att man bara bombade militära mål och inte civila. Men det hela var snack eftersom många civila dödades. Därför är jag ytterst tveksam till garantin att det bara handlar om militära mål. Dessutom anser jag att bakom den svenska militära satsningen har på känn helt andra skäl än folkrätten och mänskliga rättigheter. Jag menar att Sverige är bäst på internationella satsningar vad gäller humanitära sådan. Till exempel årskostnaden för en enda svenska soldat i Afghanistan skulle vi ha skolgång för 7311 afghaniska barn eller drifter av sjukvårdskliniker i ett tiotals byar med personal i ett år samt 19 förlossningssalar eller 84.000 förlossningar.  Den svenska militära insatsen är mycket kostsam. Man kan ställa sig frågan, varför ska de tvåhundra miljonerna inte användas i humanitära insatser istället för att skicka Jasplan?

Vi har stadgat i vårt partiprogram bl.a. att ”USA och EU-länderna försöker luckra upp FN:s grundläggande tes om fredliga medel och försvar för den nationella suveräniteten mot en
överväldigande medlemsmajoritet som kategoriskt motsätter sig de
mäktiga ländernas rätt att kränka de maktlösas nationella suveränitet. Det innebär inte att FN står maktlöst inför brott mot mänskliga rättigheter. Tvärtom kan FN använda många fredliga medel, inklusive ekonomiska och politiska sanktioner för att förhindra massiva och
grova övergrepp. Ett reformerat och demokratiserat FN får större legitimitet när det ingriper med fredliga och militära medel mot folkmord, brott mot folkrätten och stater som grovt bryter mot mänskliga rättigheter”.

Det finns mycket som talar för varför jag inte kommer att rösta ja i betänkandet på fredag när vi voterar i Kammaren. Mer av mitt resonemang kommer i en artikel i Flamman och på annat sätt. De politiker som har blivit ivriga efter utvecklingen av vapenexport, ser Libyen som enda möjlighet att svenskt Jasplan manövrar tillsammans med gamla kolonialmakter vars främsta mål är ekonomiska intressen i Libyen. För mig är detta inget annat än att utvecklingen av krigsmaterial glider allt längre närmare NATO.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s