Monthly Archives: december 2010

Seminarium: Fadimedagen 2011

Till minne av Fadime Sahindal

Uppmärksammade och aktuella fall av tragiska mord visar att hedersproblematiken är ett fortsatt samhällsproblem i Sverige. Vilken är männens roll i denna hederskultur och vilka insatser behövs för att få bukt med förtrycket?

Det är nu nio år sedan Fadime Sahindal bragdes om livet av sin egen far. Fadime kämpade mot hedersförtryck och för alla flickors lika rättigheter. Redan som ung flicka bedrev hon denna kamp i det offentliga rummet. Med enastående mod utmanade hon både samhället och politikerna som svek och de konservativa grupperna som sanktionerade eller blundade inför kyskhets- och hedersetikens konsekvenser. Allt detta medan hon levde under konstant dödshot. Vi glömmer inte hennes eller andra likasinnade kvinnor och mäns unika insats.

Vi möter denna problematik dagligen i vårt möte med ungdomar i förorterna – där drabbas unga män, kvinnor och hbt-personer. Vi känner till fallen om arrangerade äktenskap, om oskuldsintyg och mödomshinneoperationer, om barn som tvingas att ingå äktenskap mot sin vilja.

De senaste åren har det tillkommit flera skrivelser som belyser det hedersrelaterade våldets och förtryckets specifika karaktär. Omfattningen av begränsningar på grund av kyskhetskulturen som drabbar ungdomar har vi redan tagit del av exempelvis Ungdomsstyrelsens rapport Gift mot sin vilja som visar att 70 000 ungdomar i Sverige känner att de inte är fria att välja sin livspartner.

Hur länge ska vi ha det så att det demokratiska samhället inte kan säkra barns och ungdomars individuella rättigheter, rätten att bestämma över sin egen kropp och över sitt eget liv? Vilken är männens roll i detta förtryck, vad gör man för att nå mansgrupper och vilka konkreta insatser bör politiker utkrävas på?

Vi inbjuder till en debatt som behandlar såväl hedersrelaterat våld och förtryck, som tvångs- och barnäktenskap.

Datum & tid: torsdagen den 20 januari 2011, klockan 18:00

Plats: ABF på Sveavägen 41, Stockholm

Panelen:
Erik Ullenhag, integrationsminister (FP)
Bengt Westerberg, ordförande i svenska Röda Korset
Alan Ali, Sharaf hjältar
Arhe Hamednaca, riksdagsledamot (S)
Claes Borgström, advokat och jämställdhetspolitisk talesperson (S)
Nicklas Kelemen, styrelseledamot VHEK och Rädda Barnens Stockholmsdistrikt

Samtalsledare:
Amineh Kakabaveh, ordförande Varken hora eller kuvad och riksdagsledamot (V)
Kenan Yüksel, handläggare i Södertälje kommun med erfarenhet av förebyggande av hedersvåld

Arrangörer:
Varken hora eller kuvad, ABF Stockholm, Rädda Barnen Stockholm, Sveriges Kvinnolobby, Tjejjouren StockholmStockholm

För mer information kontakta Varken hora eller kuvad, Ekim Caglar, varkenhoraellerkuvad@gmail.com 076-0821935,  Amineh Kakabaveh, 070-889 18 96, amineh_99@hotmail.com

Annonser

Stå upp mot dödsdomarna i IranMedan vi i Sverige firar jul så fortsätter övergreppen mot Irans oppositionella. Under tre decennier har den iranska regimen försökt eliminera sina motståndare genom förföljelser, övergrepp och mord. Man har systematiskt mördat politiska och fackligt aktiva, författare, människorättsaktivister, journalister och intellektuella med flera. Övergreppen slår mot alla delar av det iranska samhället – alla som kritiserar regimen riskerar att
anklagas för att hota den nationella säkerheten och vara ”Guds fiender”.

Irans kurder är en av de grupper som drabbats hårt av våldet och förföljelserna. Enligt Unrepresented Nations and Peoples Organisation (UNPO) sitter 227 kurdiska aktivister, lärare och journalister fängslade efter godtyckliga och rättsosäkra procresser. Många av dessa har dömts till döden eller till långa fängelsestraff. Vid flera tillfällen har också dessa dödstraff genomförts och Vänsterpartiet har redan tidigare t.ex. uppmärksammat och kritiserat dödststaffen mot Shahla Jahed och Shirin Alemholi.

Nu väntar ännu en regimkritiker på att bli mördad av den iranska regimen. Habibollah Latifi arrasterades den 23 oktober 2007 i Sdaden Sanandaj, i den kurdiska delen av Iran i norr västera Iran. Latifi dömdes till döden i en rättegång bakom stängda dörrar 3 juli 2008 efter en rättegång som på inget sätt levde upp till rättssäkerhetens grunder, bland annat fick Latifis försvarsadvikat inte närvara vid rättegången. Även Anmesty International har starkt  kritiserat rättegången mot Latifi.

Vänsterpartiet fördömer den iranska regimens omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna. Vi kräver att Irans upphör med att använda sig av dödstraff samt att Habibollah Latifi och alla andra politiska fångar släpps fria. Alla de som står upp för ett fritt och demokratiskt Iran ska veta att de har en vän i vårt parti.

Lars Ohly (V) Partiledare

Hans Linde (V) Riksdagsledamot och Utrikespolitisk talesperson.

Amineh Kakabaveh (V) Riksdagsledamot

Stå upp mot dödsdomarna i Iran

Stå upp mot dödsdomarna i Iran

Medan vi i Sverige firar jul så fortsätter övergreppen mot Irans oppositionella. Under tre decennier har den iranska regimen försökt eliminera sina motståndare genom förföljelser, övergrepp och mord. Man har systematiskt mördat politiska och fackligt aktiva, författare, människorättsaktivister, journalister och intellektuella med flera. Övergreppen slår mot alla delar av det iranska samhället – alla som kritiserar regimen riskerar att
anklagas för att hota den nationella säkerheten och vara ”Guds fiender”.

Irans kurder är en av de grupper som drabbats hårt av våldet och förföljelserna. Enligt Unrepresented Nations and Peoples Organisation (UNPO) sitter 227 kurdiska aktivister, lärare och journalister fängslade efter godtyckliga och rättsosäkra procresser. Många av dessa har dömts till döden eller till långa fängelsestraff. Vid flera tillfällen har också dessa dödstraff genomförts och Vänsterpartiet har redan tidigare t.ex. uppmärksammat och kritiserat dödststaffen mot Shahla Jahed och Shirin Alemholi.

Nu väntar ännu en regimkritiker på att bli mördad av den iranska regimen. Habibollah Latifi arrasterades den 23 oktober 2007 i Sdaden Sanandaj, i den kurdiska delen av Iran i norr västera Iran. Latifi dömdes till döden i en rättegång bakom stängda dörrar 3 juli 2008 efter en rättegång som på inget sätt levde upp till rättssäkerhetens grunder, bland annat fick Latifis försvarsadvikat inte närvara vid rättegången. Även Anmesty International har starkt  kritiserat rättegången mot Latifi.

Vänsterpartiet fördömer den iranska regimens omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna. Vi kräver att Irans upphör med att använda sig av dödstraff samt att Habibollah Latifi och alla andra politiska fångar släpps fria. Alla de som står upp för ett fritt och demokratiskt Iran ska veta att de har en vän i vårt parti.

Lars Ohly (V) Partiledare

Hans Linde (V) Riksdagsledamot och Utrikespolitisk talesperson.

Amineh Kakabaveh (V) Riksdagsledamot

Annonser

Igår avrättade regimen i Iran Shahla Jahed genom hängning

Tyävrr avrättades Khadijeh ”Shahla” Jahed i går. Det är mycket tveksamt om hon begått det mord som hon beskylldes för, men med vetskap med hur det iranska s.k. rättssystemet är utformat hade hon mycket små chanser att försvara sig mot de anklagelser som riktades mot henne. Att hon är kvinna minskade hennes möjligheter till en rättvis rättegång eftersom mäns ord regelmässigt väger tyngre än kvinnors i de iranska domstolarna ”bekännelse”, som hon sedan tog tillbaka i domstolen. Men eftersom tortyr förekommer regelbundet inom det iranska rättsystemet och domstolarna accepterar detta så tog domstolen knappast någon hänsyn till att hon tog tillbaka sin ”bekännelse”. Hon hade aldrig någon chans. Ett sådant rättsystem kan man inte annat än fördöma.

Annonser