Monthly Archives: oktober 2010

Studiebesöken i Diyarbakir (i samband med massrättegångarna)

Angel, Yekbun, Emin (ordförande), jag och Sayim från BDP (foto: Ekim Caglar)
Mitt första studiebesök idag i Diyarbakir var hos  fri-advokatförbundet/Bar Association. Emin Atar som är ordförande för Diyarbakir- avdelningen berättade om läget för de fängslade, politiker, advokater, författare och frihetskämpar som skall ställas inför rätta på måndag. Många av dem häktade sitter i mer än 18 månader utan rättegång. De häktade är advokatförbundets medlemmar. En av de främst omtalade är Muharrem Erbey som bland annat blev arresterad på grund av följande punkter: att han i Sveriges riksdag, i Tyskland och Italien om att i Turkiet brister det för mänskliga rättigheter. Att barn sitter i fängelse utan att veta varför, att mer än 1600 politiska fångar bara i de kurdiska delarna av Turkiet är häktade utan att veta varför. En annan punkt för hans åtal är, han har skrivit ett email till en vän i Bryssel och utryckt något önskan, i en annan punkt står det att Muharrem har pratat med en vän i Diyarbakir att han vill dricka te med personen. Den turkiska staten menar att dessa ord för tedrickandet och önskningar är utryck för ”någon slags kod”, vilket strider mot den turkiska statens värdegrund.  Muharrem är en advokat och ordf. för IHD, människorätts organisation som finns i både Diyarbakir och Istanbul.  Min vän Reyhan Baydemir (bilden) jobbar som advokat för många av de fängslade politiker särskilt kvinnor som ska ställades inför rätta på måndag.  Hon hade inte så mycket tid för oss utan skulle till fängelset på lördag för att träffa sina klienter. Hon sa bestämt att kurdiska kvinnors position inom politikern är avgörande för demokratin. Vi måste kämpa på alla nivåer för att motverka patriarkala, strukturella våldet mot kvinnor både i det offentliga rummet och i hemmet. Våldet mot kvinnor har ökat i hela det turkiska samhället inklusive i kurdiska delarna. Snatteri och våldet bland ungdomar har ökat därför mer än tiotusen baren och ungdomar under 18 år har varit föremål för Fri-advokatförbundet. Antalet kvinnor som är utsatta för olika former av räckningar som hedersvåld, våldtäkter, våld i närarelationer m.m. har ökat. Många av dessa kvinnor inte har råd till någon advokat därför ställer upp IHD och fri-advokatförbundet för dessa kvinnor och barn.

Både Bar Associassion och IHDs medlemmar hade mycket att göra. De är oroliga inför måndagens rättegångar som ska äga rum i tre dagar för den 151 och för mer än 1600 personer bland de Muharen pågår  rättegångarna till den 12e nov. Man menar på att eftersom dessa rättegångar är politiska rättegångar och de häktade har anklagats för att de har ställt upp för BDP-(Freds- och Demokratipartiet ) i Kommunalvalet mars 2009. Dessa fängslade utöver de advokater och journalister, intellektuella, finns 1500 kommunpolitiker som borgmästare, kommunalråd och medlemmar i BDP. Majoritetens åtalspunkt deras medverkande i demonstrationer, antingen de har anordnat eller själv demonstrerat och utryckt sitt missnöje mot statsapparaten. Samtliga 151 är åtalade p.g.a. samrör med PKK. Därför menar alla som jag träffade idag menar att rättegångarna kommer att vara avgörande för Turkiets framtid- fred och frihet eller krig är slutsatsen.

Reyhan och jag
Nästa möte var med Nejat Yaruk ordförande för BDP i Diyarbakir berättar att han och hans kamrater inte hniner trycka något visitkort eftersom han är den 7e företrädaren alla eftervarandra har blivit fängslade, namn på ordf. och andra politiker samt partiet BDP ändras ofta- han skämtar helt enkelt eftersom BDP har tvingats att byta namn så många gånger inklusive partiledare osv. Han menar att målet är för BDP demokrati, mänskliga fri- och rättigheter i den måste finnas rätten till modermål för kurdiska barn. Nyligen har Erdogan krävt av Tyskland undervisning i turkiska måste gälla för de turkiska medborgarna i Tyskland, men i hans hemland finns kurder, syrianer, assyrier, armenier, kurder som största folkgrupp inte har rätt till sitt eget språk. Så dubbelmoral är Erdogan.  Det som BDP har åstadkommit är könsfrågan. Kvinnorna har kunnat ta sin plats i politiken, styrandeorgan och i parlamentet, jämfört med andra etablerade partier i landet har BDP lyckats med kvotering på 40%. Men det innebär inte att jämställdhet råder, tradition, religion, fattigdom och etniskförtryck samverkar för att kvinnor inte är jämställda. Nejat menar att AKP regeringen med islamisten Erdogan i ryggen gör att kvinnorna ska dras tillbaka till hemmet och ute ska de uppträdda i slöjan. På frågan om slöjan menade Nejat det ska vara fritt för varje individ att klä sig som man vill, den liberala hållningen som väst. Istället för att prata om kön neutralisera man hela könsproblematiken i detta finns även flickebarn som inte har ett eget val. Det är inte meningen att gå in på denna debatt i detta sammanhang med eftersom hela kampen för demokrati och befrielse måste handla om både könen oavsett nationalitet och tillhörighet. Kvinnor har också olika tillhörighet precis på samma villkor som män eller?

Yekbun, jag och BDP-ordföranden i Diyarbakir, Nejad Yaruk (foto: Ekim Caglar)

Annonser

Träff med BDP-politiker

Sista besöket idag var hos den nyligen frisläppta Abulldah Demirbas, borgmästare i Sur, Diyarbakir / Amed…Jag kunde inte hålla mina tårar när han berättade om sin och sina kamraters situation i fängelset. Damirbas blev frisläppt efter internationella och nationella påtryckningar då hans hälsa sviktade. Vi i Vänster l…yfte bla. hans situation. Han har en sjukdom som är dödlig om han inte får rätt medicinering vilket är omöjligt i Turkiet. Det är reseförbud, att söka läkarhjälp i andra länder blir således svårt. Han avslutade vårt möte genom att säga” mitt hjärta är uppdelat i olika delar, i bergen, en hos militären, en i fängelse och en som här”. Allstå vi alla är syster och bröder oavsett etnisk bakgrund och religiös tillhörighet. vi tjänar inte på krig och hat, utan fred och frihet ingen demokrati i Turkiet.