Mitt tal från Kurdiska rådets demonstration i juli

Demonstrationsdeltagare vänner,

Idag står vi här igen för att fördöma våldet mot minoriteter, särskilt det kurdiska folket som den turkiska staten gör sig skyldigt till.

Den turkiska statens repression och brist på respekt för mänskliga rättigheter har drabbat i år hundrade både minoriteter däribland kurder men också socialister och fackliga aktivister.  Man kan säga att mer än 70-miljor turkiska medborgare drabbas av bristen på respekt för demokrati och mänskliga rättigheter.

I decennier har staten Turkiet och Iran bombat gräsområden i Kandilbergen. Jordbruket, infrastruktur och byar förstörs och miljön tillfogats allvarliga skador.
Detta har drabbat tusentals oskyldiga människor särskilt barn som tagit hand om boskap har mördats och skadats i jakten på PKK och PJAK.

Jag har själv bevittnat detta under min studieresa i slutet av förra året när jag besökte några läger i närheten av Kandilbergen. Tusentals människor, särskilt kvinnor och barn har tvingats lämna sina hem och egendom för att undan komma bomningarna som de iranska och turkiska regimerna orsakat.

Allt detta händer i skuggan av det sk demokratiska öppningen som Turkiet har förmedlat till en fredlig dialog med olika delar av civilsamhället däribland med Demokratiska samhällens parti BDP i syftet att lösa minoriteternas mänskliga, kulturella och politiska rättigheter. Under denna process har det truckiska parlamentet med stor majoritet beslutat att tillåta fortsatta militära anfall utanför det egna landets gränser.

Om Turkiet menar allvar med att anpassa sin lagstiftning och bana väg för en EU-anstludning, ter sig detta beslut minst sagt egenartat ur folkrättslig synpunkt. Är det verkligen möjlighet att i ett parlament i demokratisk ordning fatta beslut om att angripa ett annat land, kan man fråga sig.

Turkiets bristande respekt för kurdernas mänskliga rättigheter har varit ett av hindren för landets anslutning till EU. Turkiet har de facto försökt att övertyga EU att dessa frågor har beaktats genom juridiska reformer som tillåter kurderna att publicera sig och använda sitt språk i etermedia samt även privat undervisning i kurdiska språket.

Dessa steg är dock inget annat än kosmetiska förändringar och det kurdiska folket, språket och kurdiska kulturen lever under fortsatt förtryck.

Fängelserna i Turkiet är fyllda av barn och mindreåringar, mer än 5000 bara kurdiska barn sitter i fängelse och är dömda enligt terroristlagen, det enda som de flesta har gjort sig skyldiga till är att kasta sten.

Det har säkert hänt att barnen kastat sten vid demonstrationer, men den turkiska staten aldrig har brytt sig om dessa kurdiska fattiga barn som inte har någon fritidsaktivitet eller skolgång istället för att tvingas till vissa handlingar som den truckiska staten anser vara brottsling.

 I själva verket är det inte barnen som är brottslingar utan det är den truckiska staten och militär som har blod på sina händer och samveten därför ska de ställas inför rätta och inte barnen.

Mötesdeltagare,

Det gäller samma Ang politiska och demokratisk valda politiker. Mer än 3000 folkvalda politiker bara de kurdiska delarna av Turkiet är fängslade på grund av att de har politiska åsikter som inte är förenligt med den turkiska staten.

Vänsteraktivister, människorättsaktivister, studenter, fackliga ledare m.m. slås ned blodigt och fängslas i Turkiet pga brist på demokrati och yttrandefrihet.

Mötesdeltagare, Historien har visat att våld föder våld och ingen fred är möjligt utan fredliga medel. Därför ska vi slå vakt om det fredsbudskap som denna manifestation uppmanat till.

Därför ska vi fördumma all våld och blod utgjutning som bägge sidor har gjort sig skyldiga till att civila och oskylda människor har skördat offer. Därför måste vi lägga våra röster vid  100-tals vänster, och människorättsaktivister som krävt att det måste råda vapen vila från bägge parter.

Även om det turkiska statens angrepp och förtryck av kurdiska folket proportionligt är mer och vidrigt, men bägge sidor måste ta ansvar att våld och blod aldrig ska användas i fredens namn.

Vi kräver frigivning av alla fängslade barn och den truckiska staten måste uträtta andra lagar och former av ungdomsdomstol för de barn som hamnar i situationer av brottslighet

Vi kräver att alla politiska fångar och däribland BDPs medlemmar ska omedelbart friges

Sist och inte mist Turkiet måste respektera minoritets rättigheter och kurdernas rättigheter för att freden ska vara verklig.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s