Monthly Archives: mars 2010

8-marstal!

Nedan följer mitt 8-marstal som lästes upp på Stora torget i Uppsala. Lite sent, men lika aktuellt som alltid.

Demonstrations deltagare kamrater, systrar och bröder,

Idag firar vi ett 100 år av kamp men också seger i Sverige och i världen. Det var Clara Zetkin, socialisten och feministen som inrättade dagen för arbetande kvinnor. Idag minnes vi 8 mars den högtidsdagen, Internationella kvinnodagen här i Sverige och i olika delar av världen som Iran, Turkmenistan, i många kurdiska delar, i Afghanstan , i Palestina, på Kuba, i Venezuela, i Latinamerika, Asien och EU, för att kvinnors rätt är mänskliga rättigheter. Vi höjer våra röster igen och säger nej till förtrycket av kvinnor i alla sina olika former. Trots ett hundra år av kamp så har könsförtrycket fortfarande ett stort samhällsproblem.

I islamistiska länder t.ex. Iran anklagar kvinnorna som deltar i 8 marsdemonstrationen  för sina mänskliga fri- och rättigheter att de är lyxprostituerade därför slås fredliga demonstranter ned, de fängslas och våldtas och avrättas. I USA som i olika delar av Sydeuropa och i hela Mellanöstern som Centralamerika så inskränks kvinnas rätt att göra abort till och med vid våldtäkter. Religionens rätt och det patriarkala systemet går före kvinnors och unga flickors mänskliga rättigheter.

Kriget mot kvinnorna i konfliktområden utrycker sig i olika former och våldtäkter som används som vapen t.ex. i Kongo, och Darfur men också kvinnornas situation i Palestina, Afghanistan och Irak är nutidens grövsta och mest sataniska from av övergrepp. Mer än en halv miljon våldtäkter beräknas under det kriget i Kongo. Under Balkankriget våldtogs mer än 20000 kvinnor i Bosnien. Detta är ett bevis på imperialismens och patriarkatets förtryckande karaktär. 

Våld mot kvinnor och barn har varit och är ett stort problem för både individen och samhället. Kapitalismens förtryck är inte endast en fråga mellan arbete och kapital utan också om sexualisering av det offentliga rummet och förnedringen av kvinnor. Socialister och feminister, kamrater, det är helt oacceptabelt att under år 2009 ,över 4000 våldtäkter mot personer över 15 år polisanmäldes i Sverige. Men endast 15% av fallen leder till allmänna åtal ännu färre leder till fällande dom. Våldtäkt är en ytterst allvarlig attack mot individens integritet och kvinnans sexuella självbestämmande. Detta sker i ”världens mest jämställda land”. Stoltheten har snarare hindrat att öppna ögon för många politiker och myndigheter att jobba för jämställdhets arbete.

Tyvärr har feminismen blivit ett begrepp med helt annat innehåll än det hade varit under 70-80- talet. Idag är feminism inte längre populär. Vi blir kallade för manshatare. Vi är samma radikala socialister som uppmanar alla de män och bröder som inte är engagerade i frågan att ansluta sig till oss. Vi är inte manshatare, vi kämpar tillsammans med er som står på vår sida mot könsförtrycket. Vi är mot patriarkatet och inte männen.

Systrar och bröder 

Enligt den nya rapporten (Gift mot sin vilja) från ungdomsstyrelsen känner 70 000 ungdomar mellan åldrarna 16 och  25 i dagens Sverige att de inte har möjligheten att fritt välja vem de ska gifta sig med. Tyvärr saknar jag och vi den vänster och etablerade feministernas stöd för att invandrade kvinnors och flickors rättigheter blir inkluderade på samma villkor som alla andra. Det är bara rena katastrof därför måste vi höja rösten, upp med hakan och agera mot alla former av förtryck.

Vi säger ifrån den identitet som tillskrivs oss att antingen stämplas som hora eller tvingas leva som kuvad. Vi säger ja till olika kulturer och nej till hedersetiken. Förtryck och diskriminering i heders namn dödar också våra ungdomars själar medan själva problematiken bara samlar flera röster för de invandrarfientliga krafterna.

Kamrater och systrar

Vi slutar inte att demonstrera och protestera, vi står sida vid sida på nära och långt håll tillsammans med kvinnorna i hela världen. Vi säger nej till våldet, till religionens förtryck, till könsarpartheid till hedersvåld, till stening av kvinnor, till tortyr och förnedring, till det sexuella våldet. När kvinnorna i Iran, i de olika kurdiska områden, i Irak och Afghansistan är förtryckta så berör det oss här i Sverige lika mycket som vi berör dem. Därför är det hög tid att kräva hela lönen och halva makten, våra demokratiska och mänskliga rättigheter idag precis som i 31 år som iranska och kurdiska kvinnor gjort motstånd mot shahen Iran och därefter mot den islamiska regimens barbariska sätt mot kvinnor.

Länge leve 8 mars

Annonser