Monthly Archives: november 2009

Debattartikel i UNT om avgifter vid universitet

Delar av artikeln finns nedan, medan helheten hittas här.

Om principen om avgiftsfrihet inom den högre utbildningen överges kommer det snart att höjas röster att även svenska studenter ska betala för sin utbildning.

Det har redan hänt i en lång rad länder och kan mycket väl hända i Sverige vid nästa lågkonjunktur. Bara den som har råd att själv finansiera sina studier kommer att kunna läsa vid högskolan. Den sociala snedrekryteringen kommer att öka och utbildningsnivån att sjunka.

Vi ser alla studenter som en tillgång i den akademiska världen. Utländska studenter kommer att välja att studera i andra länder om avgifter införs. Sverige är för många ett okänt land och den enda konkurrensfördelen svenska högskolor har är just avgiftsfriheten. När Danmark införde studieavgifter minskade antalet utländska studenter dramatiskt. Studieavgifterna kommer dessutom att medföra ökade kostnader: För marknadsföring, till stipendier och för att administrera det nya systemet.

Vänsterpartiet säger kategoriskt nej till att införa avgifter inom den högre utbildningen i Sverige. Vi stödjer också den internationella studentrörelsens kamp för att avskaffa studieavgifter, att öka de offentliga anslagen och därigenom öka tillgängligheten till och bredda rekryteringen inom högskoleutbildningen.

Annonser

Fråga till Carl Bildt om kvinnors situation i Irak

den 13 november

Fråga

2009/10:193 Kvinnors situation i Irak

av Amineh Kakabaveh (v)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Under en resa i Irak slogs jag av det fruktansvärda förtryck som kvinnorna i Irak lever under. I stället för att leda till demokrati och befrielse, har ockupationen förvärrat kvinnors situation i Irak och på många sätt har den blivit mycket sämre än innan. Flickskolor, krav på att kvinnor ska bära heltäckande kläder och slöjor, hedersmord, våldtäkter, kidnappningar, prostitution och ett ökat antal självmord är bara några exempel på och konsekvenser av denna könsapartheid. Sedan mars 2007 kan kvinnor inte ens ansöka om pass eller resa utan en förmyndares tillstånd. Förmyndaren kan vara en far, bror, son, make eller annan manlig släkting. Om en kvinna saknar anhörig av manligt kön ska hon omyndigförklaras enligt irakisk lagstiftning. De som arbetar med att stärka kvinnors rättigheter i Irak vittnar om att situationen kan beskrivas som ett krig mot kvinnor. Iraks kvinnor har fråntagits sina konstitutionella rättigheter och betalar nu ett högt pris för ockupationen. Att bygga fred i Irak är dock omöjligt när halva befolkningen i praktiken berövats sina mänskliga rättigheter.

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande fråga till utrikesministern:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att uppmärksamma situationen för Iraks kvinnor i det internationella samarbetet samt för att förmå regimen i Irak att upphöra med kränkningarna av kvinnors mänskliga rättigheter?

Rädda barnen-seminarium: ”Förtryck och diskriminering mot barn och ungdomar i hederns namn”

Måndagen 9 november
”FÖRTRYCK OCH DISKRIMINERING MOT BARN OCH UNGDOMAR I HEDERNS NAMN”
I våras presenterades rapporter om ”hedersrelaterat våld och förtryck i Stockholms stad.” 2 300 niondeklassare på 36 skolor har besvarat
enkäten. Utredningen konstaterade att var tionde flicka, minst 3 000, lever med oacceptabla inskränkningar relaterade till hedersetiken.
Till exempel får de inte delta i alla skolaktiviteter. Förtrycket drabbar också fler än 1 200 pojkar i samma ålder. Ungdomsstyrelsen, som
genomfört en stor, riksomfattande enkät bland ungdomar konstaterar att ca 70 000 ungdomar i landet upplever att dom inte själva får
välja sin livspartner. Dessa inskränkningar hindrar dessa ungdomar från att dra nytta av de rättigheter och möjligheter som tillkommer
alla som lever i Sverige. Mycket har gjorts och görs för att stödja de redan utsatta och hotade ungdomarna, men vad kan vi göra för
at de inte skall hamna i denna diskriminering? Kan man förändra det diskriminerande hederstänkandet som begränsar ungdomarnas livsutrymme?
Kickis Åhré Älgamo inleder kvällen med att presentera rapporten.
I panelen medverkar socialborgarrådet Ulf Kristersson (m), Karin Rågsjö (v), vice ordförande i Social- och Arbetsmarknadsnämnden,
Margareta Olofsson, Rädda Barnen i Stockholm och Dilsa Demirbag-Sten, Röda korsets styrelse. Medverkar gör också Aisha Mussa Gaas,
systerjouren Somaya och Amineh Kakabaveh från ”Varken hora eller kuvad”.

Annonser

På Newsmill: Fel att ge SD utrymme i medier

Nedan finns en artikel om Sverigedemokraterna och deras mediautrymme, skriven tillsammans med Ekim Caglar.

Ett parti som kan sprida sina attityder i hela vårt samhälle och till de flesta partier. Yttrandefrihet är något som ska bejakas, men det ska inte användas för att låta främlingsfientliga trycka ner och hetsa mot utlandsfödda svenskar. Vår begäran är enkel – låt inte ett litet extremistparti komma mer till tals än nödvändigt! Ännu en gång har SD fått mer publicitet än vad som är nödvändigt, det ber vi om ursäkt för. Det ansvaret ligger dock inte hos oss, utan hos de medier som tvingar människor att bemöta en politik som överhuvudtaget inte bör få plats i medier med självaktning.

Läs hela här.

Annonser