Monthly Archives: september 2009

Kommentar på regeringens höjning av studiemedlet

Regeringen skriver på DN-debatt att studiemedlen ska höjas med 430 kronor i månaden (fyra veckor) från 1 januari, varav 390 kronor är höjning av lånedelen och 40 kronor bidragsdelen. Prisbasbeloppet kommer att sänkas med 400 kronor 2010 vilket motsvarar en sänkning av studiemedlet med 72 kr per fyraveckorsperiod och av det utgör bidragsdelen 24 kronor.

Det innebär att regeringens reella höjning blir ungefär 350 kronor för en fyraveckorsperiod. Bidragsdelen ökar då i realiteten endast med 16 kr (40-24) per fyraveckorsperiod eller med 4 kronor i veckan. Samtidigt innebär höjningen av lånedelen att skulden räknas upp med 2.50 kronor i veckan (nuvarande ränta 2,5 %). Dessutom innebär det att regeringen fattar ett beslut om att sänka andelen bidrag – vilket är första gången det händer sedan det moderna studiemedlet infördes 1965. Förhållanden mellan lån och bidrag enligt regeringens förslag blir 67 % lån och 33 % bidrag jämfört med 65,5 och 34,5 % som det är nu.

Sedan är finansieringen väldigt konstig också. De höjer expeditions- och påminnelseavgiften för dem som betalar tillbaka på lånen eller är försenade med betalningen. Det innebär i princip att det är de studerande själva som betalar de ökade kostnaderna (förutom att de också lånar mer). En tolkning av förslaget kan vara att det är ett sätt att undvika kritik för det sänkta prisbasbeloppet, som annars skulle ha inneburtit att studiemedlen sänktes.

Annonser

Tobias Krantz tar död på naturvetenskap och teknik

Pressmeddelande

Tobias Krantz tar död på naturvetenskap och teknik

2009-09-10 12:57

Högskoleministern säger att regeringen kommer att införa avgifter för utländska studenter på högskolan. Vänsterpartiet menar att högskolestudier ska vara avgiftsfria.- Överger vi principen om avgiftsfrihet inom den högre utbildningen kommer det snart att höjas röster för att även svenska studenter ska betala för sin utbildning, säger Amineh Kakabaveh, riksdagsledamot för Vänsterpartiet.
Irland kommer snart att besluta om studieavgifter för inhemska studenter på grund av den ekonomiska krisen.
– Det kan hända i Sverige vid nästa lågkonjunktur. Bara de som har råd kommer då att kunna läsa vid högskolan och den sociala snedrekryteringen kommer att öka, säger Amineh Kakabaveh.
Många av de utländska studenterna läser naturvetenskap och teknik. Nu kommer det bli ännu svårare att fylla platserna på dessa utbildningar. Nyrekryteringen av naturvetare och tekniker till arbetslivet kommer också att bli lidande eftersom många av de utländska studenterna stannar kvar i Sverige och börjar arbeta efter avslutad utbildning.

Amineh Kakabaveh, riksdagsledamot (V)

Debattartikel om ungas engagemang i förorten

Med fokus på unga med utländsk bakgrund har följande debattartikel publicerats i UNT idag.

Det är en stor brist att inte ha med invandrarungdomarna. Detta eftersom invandrare utgör en stor del av Sveriges befolkning, men även utifrån ett indivi­duellt perspektiv då varje erfarenhet från de mest utsatta delarna av landet kan vara en potentiell lösning på problemen i förorterna.

Annonser

Aktuella frågor, ställda till Beatrice Ask och Carl Bildt

Fråga

2008/09:1191 Våldtäkter och övergrepp i iranska fängelser
Vad avser utrikesministern att göra för Sveriges del, när Sverige är ordförandeland i EU, för att frige demonstranterna och stödja de demokratiska krafter i Iran som kämpar för ett politiskt system där alla har rätt att rösta och alla har rätt att ställa upp i val?

Läs hela här.

2008/09:1206 Hedersrelaterat våld och tvångsäktenskap
Vad avser ministern att göra för att Sverige som ordförandeland i EU ska använda sitt mandat för att mobilisera alla gemensamma krafter och resurser inom EU för att motarbeta det hedersrelaterade våldet, förtrycket och diskrimineringen av ungdomar i alla dess former?

Läs hela här.

Annonser