Monthly Archives: augusti 2009

Palestinska ungdomar på riksdagsbesök

Den 14 augusti fick jag besök av en gruppungdomar från Jerusalem som hade varit på studiebesök i Botkyra på inbjudan av ABF Botkyrka-Salem. Ungdomarna tillhörde föreningen Old City Youth och var mellan 16-22 år. Det var totalt 17 palestinier som besökte mig på riksdagen.

De har varit i Sverige för att dela med sig av sina erfarenheter, om hur det är att vara ung och leva under de omständigheter som råder i Palestina, samt för att lära sig hur vi i Sverige hanterar olika frågor gällande ungdomars situation.
Vi diskuterade om de olika hinder och möjligheter som ungdomar med invandrarbakgrund möter i det nya landet.
Det som var intressant var att de flesta av pojkarna trodde att diskriminering och förtryck bara förekommer i länder och områden som är ockuperade. Det är inte konstigt för ungdomar från ett land som Palestina, där det råder ett apartheidsystem med dagligt anammande av detta under hela livet. Finns det murar mellan en själv och Israel är det naturligtvis svårt att tänka sig andra former av förtryck, kampen mot Israel hamnar alltid i fokus. Därför hamnar frågor om kön, klass och annat förtryck i skymundan.
Tjejerna från Palestina hade många erfarenheter som de delar med andra utsatta ungdomar, inte minst svenska tjejer. Men även där märks problemet att en annan fråga, kampen mot ockupationen, alltid anses vara viktigare. Därför är tjejers begränsade tillvaro ett faktum när det gäller val av utbildning, yrke, partner och att ens ha frihet att bekämpa den rådande könsmaktsstrukturen, där även hedersförtrycket ingår. Det är ingen tvekan om att vi kan se och höra vad tjejerna gör i kampen mot Israel och för sina rättigheter. Men vi får sällan se tjejerna, varken i våra demonstrationer i Sverige eller i Palestina.

Occupation is very bad, but violence against women in the name of honours is also very bad” – Citat är från en palestinsk kvinna som jag träffat tidigare på en Vänsterpartikongress. Det sammanfattar situationen på ett bra sätt.

Annonser

Debattartikel på Newsmill angående ungdomars politiska aktivitet

Tillsammans med Ekim Caglar har vi skrivit ett debattinlägg som en fortsättning på Carlos Rojas’ artikel om politisk aktivitet. Vi har valt att fokusera på varför det är viktigt att engagera ungdomar, och där främst de med utländskt ursprung.

Stora mått av självkritik behövs också. Byråkratin har ätit upp en stor del av demokratin plus att det liberala tänkandet, att jag bry mig så länge det drabbar mig, är dominerande. De som lider av denna struktur är de mest ekonomiskt utsatta. Eftersom ungdomar utgör en stor del av dem, och där inte minst de unga som bor i förorterna, är det inte konstigt att det politiska systemet består utan reformer och blir mer byråkratiskt. Detta eftersom politiken inte längre är det självklara verktyget att använda för att försöka förändra sin och resten av samhällets situation.

Vi anser att det svenska folket ska forma demokratin. Ungdomar och människor i förorten måste vara en grupp som utgör den vitala byggstenar i samhället. För att undvika att sitta med pekpinnar och gnälla på vad som inte fungerar vore bra att komma med konkreta idéer. Alla led i det arbetet bör välkomnas med öppna armar.

Läs hela här.

Debattartikel i UNT: Utred balkongflickornas öde!

I svenska medier rapporteras det om köksolyckor, balkongflickor, oskuldsintyg, mödomshinneoperationer, barnäktenskap och diskriminering i namn av tradition och kultur. Hederskulturen begränsar flic­kors och kvinnors livsutrymme även i världens kanske mest jämställda land. Kampen mot denna hederskodex fortgår men ännu är tusentals kvinnor och unga flickor offer för olika former av hedersrelaterat våld, också i Sverige.

I söndags dog en kvinna i Malmö sedan hon enligt medierna fallit från tredje våningen. För ett par år sedan blev en 16-årig afghansk flicka utkastad tidigt på morgonen, och på sommaren samma år blev en 18-årig flicka utsatt för samma öde. Även en ung irakisk flicka i Sundsvallsområdet har drabbats av detta.

Polis och åklagare ­bor­­de inte släppa misstänkta män eller familjemedlemmar fria, även om misstankarna i många fall är svaga om dråp eller mord.

Man borde fundera på varför en kvinna som nyss kommit till Sverige, som i det senaste fallet, skulle begå självmord genom att kasta sig från tredje våningen.

Läs hela här.

Annonser